Komplikace spojené s intervencí do břišní dutiny

M. VLAŠÍN, M. CRHA, O. SLEZÁKOVÁ Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Veterinářství 2006;56:721-728

SOUHRN
Vlašín M., Crha M., Slezáková O. Komplikace spojené s intervencí do břišní dutiny. Veterinářství 2006;56:721-728.
Cílem práce je pozastavení se nad problémem uzávěry dutiny břišní a s tím spojených komplikací. Mezi hlavní komplikace patří především dehiscence laparotomické rány, herniace v jizvě, inkarcerace tukové tkáně a fatální orgánový prolaps. Sutura břišní stěny psa je přitom relativně bezpečným úkonem, s vysokou mírou úspěšnosti a spolehlivosti. Nežádoucí jevy s tímto chirurgickým úkonem spojené jsou ve velké většině případů spojeny s určitým pochybením. Je nutno akcentovat, že při bazálním dodržení základních zásad k problémům prakticky nedochází. I přesto jsme na našem pracovišti poslední dobou zaznamenali alarmující nárůst dehiscencí a herniací v jizvě právě po laparotomiích.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *