06.03.2013 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Koncentrace natriuretických peptidů u koček s hypertyreózou

Hypertyreóza je nejčastější endokrinopatií u koček

Natriuretické peptidy (NP) patří do skupiny neurohormonů, které mají natriuretické účinky a vazorelaxační schopnosti. Chrání organismus před hypertenzí. Mezi nejvíce studované patří atriální natriuretický peptid (ANP) a mozkový natriuretický peptid (BNP, brain natriuretic peptide). Za fyziologických podmínek jsou ANP i BNP skladovány v granulech v atriálních kardiomyocytech. Produkce NP je zvýšená u srdcí hypertrofovaných a selhávajících. Natriuretické peptidy jsou využívány jako biomarkery ke zjištění a zhodnocení vážnosti onemocnění srdce u lidí, psů a koček. V praxi se častěji využívají biologicky inaktivní N-terminální fragmenty (NT-proBNP, NT-proANP) pro jejich delší životnost a lepší stabilitu. Studie provedené u koček prokázaly, že NP mohou být využity pro odlišení zdravých koček od koček se skrytým onemocněním srdce nebo jeho selháním a k odlišení dyspnoe kardiogenního a nekardiogenního původu v kritických situacích.
Hypertyreóza je nejčastější endokrinopatií u koček a hormony štítné žlázy mají výrazný vliv na kardiovaskulární aparát. U koček s hypertyreózou jsou běžné příznaky postižení kardiovaskulárního systému (tachykardie, tachypnoe, srdeční šelesty, v některých případech je zjištěno selhání srdce). Vliv činnosti štítné žlázy na koncentraci NP u koček není znám. Koncentrace NP stále častěji využívá v diagnostice a managementu onemocnění srdce u koček. Cílem této studie tak bylo zhodnocení koncentrace natriuretických peptidů u koček s hypertyreózou a následně po terapii v euthyroidním stavu.
U koček bylo provedeno klinické vyšetření, hematologické a biochemické vyšetření krve, stanovení T4 a vyšetření moči. Systolický tlak krve byl měřen Dopplerovou technikou. Kočky byly označeny jako hypertyreózní, pokud byla koncentrace T4 vyšší než 55 nmol/l. Hypertyreóza byla léčena pomocí aplikace methimazolu nebo kombinací aplikace methimazolu a chirurgického zákroku. Kočky, u kterých bylo dosaženo euthyroidního stavu během 100 dní od začátku terapie, byly zařazeny do dlouhodobé studie. Ze studie byly vyloučeny kočky se zjevnými klinickými příznaky srdečního selhání a hypertenzí. Vzorky krve byly odebírány z v. jugularis, odstředěny a zamraženy na -80°C až do doby vyšetření.
Do studie bylo zařazeno 85 koček s hypertyreózou. U 38,8 % hypertyreózních koček byla zjištěna koncentrace NT-pro BNP vysoce naznačující onemocnění srdce. U 56 % koček byly při auskultaci srdce zjištěny abnormality (šelest, gallop rytmus, arytmie). Koncentrace NT-proBNP a NT-proANP se nelišily mezi kočkami s normálními a abnormálními srdečními ozvami. Pět hypertyreózních koček bylo tachypnoických. Tyto kočky měly významně vyšší koncentraci NT-proBNP oproti kočkám eupnoickým. Mezi eupnoickými a tachypnoickými kočkami nebyl zjištěn rozdíl v koncentracích NT-proANP. Pro dlouhodobou studii byly dostupné údaje od 61 koček po terapii. Došlo u nich ke snížení hladiny T4, srdeční frekvence, tlaku krve a hematokritu a ke zvýšení hmotnosti těla a hladiny kreatininu. Návrat do euthyroidního stavu byl spojen se statisticky významným snížením NT-proBNP, ale ne se změnami hladin NT-proANP.
Vztah mezi koncentrací NP a činností štítné žlázy může být vysvětlen dvěma hypotézami. Studie na krysích modelech ukázaly, že hormony štítné žlázy přímo ovlivňují koncentraci NP narušením transkripce peptidů. Nepřímo může být hladina NP ovlivněna změněnou kardiovaskulární hemodynamikou. Tato studie nebyla zaměřena na odlišení těchto dvou teorií, je možné, že se uplatňuje přímá i nepřímá cesta.
Výsledky této studie mají velký klinický význam. Vliv hormonů štítné žlázy by měl být zvažován při stanovování koncentrace NT-proBNP pro diagnostiku onemocnění srdce u starších koček. Ověření činnosti štítné žlázy by tak mělo být provedeno vždy, pokud je stanovení hladiny NT-proBNP jedinou metodou diagnostiky onemocnění srdce. Výsledky studie ukazují, že zvýšená hladina hormonů štítné žlázy má malý vliv na koncentraci NT-proANP. Předchozí studie navíc zjistily, že NT-proANP je u koček méně citlivé v diagnostice onemocnění myokardu nebo v odlišení kardiogenních a nekardiogenních příčin dyspnoe. Je zajímavé, že zvýšení hladiny kreatininu vzniklé po terapii hypertyreózy vedlo k významnému snížení koncentrace NT-proBNP. To naznačuje, že renální funkce nemá vliv na hladinu NT-proBNP, což je v rozporu s výsledky studií provedených u psů.       
 
Menaut, P., Connolly, D.J., Volk, A., Pace, C., Luis Fuentes, V., Elliott, J., Syme, H. Circulating natriuretic peptide concentrations in hyperthyroid cats. J Small Anim Pract 2012; 53: 673-678.
Z anglického originálu přeložila MVDr. Simona Králová-Kovaříková

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down