Konference „Drůbež a mléko ve výživě člověka“

proběhne v Praze 24. května 2006.

Program konference:
8:30 – 9:00 Prezentace účastníků
9:00 – 9:05 Zahájení konference
9:05 – 9:20 Význam Úřadu pro potraviny pro potravinářský průmysl ČR
Sládek, Fr. ( Ministerstvo zemědělství ČR)
9:20– 9:40 Činnost Informačního centra bezpečnosti potravin
Götzová J., Deutsch O. (Ministerstvo zemědělství ČR + ICBP)
Sekce 1:
9:40 – 10:00 Drůbežářský průmysl v ČR
Mates Fr. Sdružení drůbežářských podniků ČR
10:00 – 10:30 Vztah mezi příjmem vápníku potravou a stavem skeletu
Štěpán, J. (3. interní klinika 1. LF UK Praha)
10:30 – 10:45 Význam drůbežího masa ve výživě člověka
Babička L., Podsedníček M., Kouřimská, L. (ČZU KKZP)
10:45 – 11:00 Kuřecí výrobky – postavení na trhu – tvorba značky
Vacek, M. (Agropol Food s.r.o.)
11:00 – 11:30 Přestávka
Sekce 2:
11:30 – 11:45 Význam mléka ve výživě člověka
Babička,L., Kouřimská,L. (ČZU KKZP)
11:45 – 12: 00 Kozí mléko a výživa člověka
Kouřimská L., Babička L., (ČZU KKZP)
12:00 – 12:20 Slovenská bryndza – chránené označenie pôvodu a biotechnologické vlastnosti
Keresteš, J.
12:20 – 12:40 Sýry a výživa
Černý Vl. (Výzkumný ústav mlékárenský Praha, pracoviště Tábor)
12:40 – 13:00 Změny technologických vlastností kravského mléka vlivem různých úrovní koncentrace močoviny v mléce
Čejna, Vl. (MZLU Brno)
13:00 – 14:00 Oběd
Sekce 3:
14:00 – 14:20 Štruktúra jatočného tela a kvalita mäsa kurčiat z ekologického chovu
Čuboň J., Haščík P., Kačániová M., Pavličová S., Mojto J. SPU Nitra
14:20 – 14:40 Vplyv probiotického preparátu Protexin na chemické zloženie mäsa
brojlerových kurčiat Hubbard JV
Haščík, P. – Čuboň, J. – Kačániová, M. – Pavličová, S. – Mojto, J.
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
14:40 – 15:00 Využitie enzýmovej imunoanalýzy na detekciu falšovania mlieka
Golian, J., Zeleňákova, L. Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
15:00 – 15:20 Kvalita jatočného tela výkrmových kurčiat pri použití silice yzopu
lekárskeho v kŕmnych zmesiach
M. Angelovičová, J. Bulla, M. Ladyková., SPU Nitra
15:20 – 15:40 Inaktivácia alkalickej fosfatázy v mlieku a jej kontrola
Golian, J., Chovanec, M., SPU Nitra
15:40 – 16:00 Diskuse
16:00 Závěr
Postery
1. Softwarový model přenosu dat v rámci monitoringu cizorodých látek v potravních
řetězcích
1Babička, P.– 2Babička, L. – 2Kouřimská, L. – 2Poustková,I.,
1Aquasoft Praha, 2Česká zemědělská universita v Praze
2. Kontaminanty migrující z obalů určených pro přímý styk s potravinami
Poustková,I. – Poustka, J.- Babička,L.,
Česká zemědělská universita v Praze
3. Kvalita surového kravského mlieka z pohľadu zberu, spracovania a poskytovania
výsledkov skúšok.
Vácziová Z.
Národné referenčné laboratórium pre mlieko a mliečne výrobky, ŠVPÚ Nitra
4. Účinok nahradenia antibiotik rastlinnými silicami na senzoricke vlastnosti vo výžive
brojlerových kurčiat
Bobko, M., Lagin, L., Kročko, M.,
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
5. Výskyt mliečnych baktérií v ovčom mlieku.
Čanigová, M. – Ducková, V.: poster
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
6. Porovnanie účinnosti vybraných metód stanovenia somatických metód v surovom
kravskom mlieku
Golian, J., Zajác, P.,
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
7. Výskyt PAH v uzených sýrech
Jánská,M. – Hajšlová, J. – Kocourek,Vl.
VŠCHT Praha
8. Technologické možnosti konvenčného a ohmického spracovanie kozieho mlieka
1Staruch,L. – 1Morávková,H. – 1Brezovický, R. – 2Poustková,I.
1Ústav biotechnologie a potravinárstva, STU Bratislava
2ČZU Praha – KKZP
Organizační výbor:
doc. Ing.Luboš Babička, CSc., ČZU Praha – Katedra kvality zemědělských produktů
Dr. Lenka Kouřimská, ČZU Praha – Katedra kvality zemědělských produktů
Kateřina Jiralová , ČZU Praha – Katedra kvality zemědělských produktů
doc. Ing. Jozef Golian, Dr., Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
MVDr. Mates, Sdružení drůbežářských podniků ČR
Vědecký výbor konference:
doc. Ing. Jozef Golian, Dr. Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
doc. Ing.Luboš Babička, CSc., ČZU Praha – Katedra kvality zemědělských produktů
prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
MVDr. Mates, Sdružení drůbežářských podniků ČR
Ing. František Sládek, CSc., Ministerstvo zemědělství ČR
Cíl konference: konference je určena široké odborné veřejnost, farmářům, studentům a zájemcům působícím v oblasti zemědělsko-potravinářského komplexu. Cílem konference je seznámit účastníky s oblastí správné výživy, kontroly a bezpečnosti potravin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *