29.06.2012 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Konference evropské školy veterinárních oftalmologů

Jako každý rok i letos se konal výroční kongres ECVO (European College of Veterinary Ophthalmologists, Evropská škola veterinárních oftalmologů). ECVO je evropskou autoritou v oboru veterinární oftalmologie, která je oficiálně uznaná Evropským výborem veterinárních specializací (EBVS - European Board of Veterinary Specialisation).

 Diplomanti ECVO, tak jako diplomovaní specialisté v ostatních oborech veterinární medicíny, poskytují nejvyšší úroveň oftalmologické péče zvířecím pacientům, účastní se v oblasti veterinární oftalmologie výzkumu a v neposlední řadě vzdělávají veterináře – hromadně formou přednášek a individuálně vychováváním dalších diplomovaných specialistů v rezidenčních programech.
V předchozích dvou letech se ECVO konference konala v Berlíně, letos se přesunula na sever Itálie, do starobylého přístavního města Terstu. Letošního kongresu, který se konal 24. až 27. května v kongresovém centru Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima di Trieste, se zúčastnilo zhruba 300 evropských i amerických diplomovaných specialistů, univerzitních pracovníků i praktických veterinární lékařů, kteří se o oftalmologii zajímají.Hlavním tématem celé konference byly dědičné oční vady. Odborný program byl zahájen ve čtvrtek souborem přednášek v sekci postgraduálního vzdělávání a končil v neděli kurzem pro pokročilé. Přednášky byly zaměřeny na diagnostiku, prevenci/kontrolu a terapii dědičných očních vad u různých druhů zvířat.O tom, že výzkum v oblasti genetiky dědičných očních vad přináší úspěchy v praxi, nás přesvědčili přednášející Gus Aguirre, VMD, PhD, PhDhc a Alberto Auricchio, MD. Tito autoři také přednášeli způsoby dědičnosti a molekulární defekty způsobující dědičné oční vady a upozornili i na ty genetické testy, které selhávají v jejich diagnostice. Kristina Narfström, DVM, PhD, Dipl. ECVO přednášela také aktuální výsledky z výzkumu dědičných očních vad u koček, které se v oftalmologických  knihách zatím nedočteme. Dále prezentovala kritéria dědičných a nedědičných očních onemocnění, která jsou vodítkem ke stanovení správné diagnózy. Přednášky Cynthie S. Cook, DVM, PhD, Dip. ACVO byly zaměřeny mimo jiné na embryogenezi vrozených očních vad u různých druhů zvířat a zejména přednáška „Pigmentace a její vztah k vrozeným očním onemocněním“ vyvolala mezi oftalmology v sále velmi živou diskuzi.  Frans C. Stades DVM, PhD, Dip. ECVO a Kristina Narfström DVM, PhD, Dipl. ECVO prezentovali aktuální informace k posuzování a zápisu dědičných očních vad do oftalmologických ECVO certifikátů a moderovali znalostní test. V rámci tohoto tématu se řešily také chyby a omyly, kterých je třeba se při vyplňování ECVO certifikátů vyvarovat.
V rámci pátečních a sobotních přednášek byla třiceti zúčastněným, na základě úspěšného přijetí  abstraktu, umožněna prezentace výsledků jejich projektů v residentské a vědecké sekci. Od pátku do soboty pak byly v posterové sekci ke shlédnutí výsledky práce  úspěšných čtyřech desítek dalších účastníků. Jednotlivé příspěvky přednášejících a abstrakty prezentací i posterů jsou uvedeny ve sbornících ECVO konference 2012.
Bohatý odborný program byl tak jako tradičně doplněn neméně bohatým programem kulturním. Čtvrteční podvečer osvěžil večírek v hotelu Savoia Excelsior, což byla výborná příležitost k neformálnímu rozhovoru s kolegy z různých koutů světa. Na závěr pátečního večera byl organizátory uspořádán zájezd do sousedního Slovinska, do jeskyní Postojna Jama, po kterém následovala společná slavnostní večeře. Samozřejmě, že i samotné historické přístavní město Terst nabízelo k návštěvě nespočet významných kulturních a historických památek.
Kongres v Terstu byl již třetím kongresem pořádaným ECVO, který jsem měla možnost navštívit, a stejně jako ty předcházející byl svým odborným obsahem, organizací a celkovou atmosférou nezapomenutelný. Výjimečný byl pro mě také tím, že jsem měla příležitost prezentovat formou posteru vlastní případovou studii, která vznikla ve spolupráci s MVDr. J. Petrášovou z FVL VFU Brno.
        
MVDr. Renata Stavinohová MRCVS
 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down