26.09.2014 | 11:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Konference k infekčním a parazitárním chorobám zvířat

Ve veterinární praxi se setkáváme s mnoha infekčními a parazitárními chorobami, jejichž původci cirkulují v chovech hospodářských a společenských zvířat, jakož i v populacích zvířat volně žijících.

 

 

Aktuálnost těchto onemocnění se mění s frekvencí jejich výskytu, přičemž patogeny významné v posledním desetiletí střídají jiné, dosud pouze sporadicky se vyskytující např. i na evropském kontinentě. Řada onemocnění bakteriální, virové či parazitární etiologie má charakter zoonóz, což podtrhuje význam jejich řešení především z hlediska ochrany zdraví zvířat a lidí. Uvedené skutečnosti jednoznačně poukazují na potřebu řešení této problematiky i v současnosti. Je proto pro nás potěšitelné, že se pracovníci Univerzity veterinárního lékařství a farmacie v Košicích ujali pořádání mezinárodních vědeckých konferencí, právě k výše uvedené problematice. O tom, že je mezi odbornou veřejností zájem o výměnu zkušeností z problematiky infekčních a parazitárních chorob, svědčí fakt, že v září 2014 proběhl již pátý ročník mezinárodní vědecké konference Infekčné a parazitárne choroby zvierat, jejímž pořadatelem byla opět Univerzita veterinárního lékařství a farmacie v Košicích. Významnou skutečností bylo i to, že se konference konala v rámci oslav 65. výročí založení univerzity. Cílem této vědecké konference bylo zveřejnění nových poznatků z uvedených oborů za poslední tři roky a prodiskutování nejaktuálnějších témat z oblasti kontroly zdraví, aktuální nákazové situace a epidemiologické situace hlavně se zaměřením na výskyt zoonóz a parazitozoonóz. Pozornost byla mimo jiné věnována i úloze vektorů při šíření nákaz, ale i novým metodám diagnostiky, léčby a prevence infekčních a parazitárních chorob zvířat.

Zahájení konference mělo slavnostní ráz. Bylo vzpomenuto jubilantů, kteří se výraznou měrou zasloužili o rozvoj infekčních chorob a parazitologie na košické univerzitě. Prof. Letková představila život a dílo profesora Jána Hovorky (100), akademika SAV a ČSAV, zakladatele slovenské helmintologie a parazitologie. Prof. Mojžíšová připomněla život a dílo akademika J. O. Vrtiaka (90), významného odborníka v problematice infekčních chorob a emeritního rektora univerzity. Doc. Ondrejková vzpomněla život a dílo třetího oslavence, kterým byl a je profesor Š. Švrček (80), jenž se jako infektolog zabýval hlavně problematikou vztekliny a v současné době si užívá zaslouženého důchodu.

Odborný program konference byl zahájen plenární přednáškou ředitele ŠVPS SR prof. MVDr. Jozefa Bíreše, DrSc., k aktuální nákazové situaci zvířat na Slovensku. Z epidemiologického hlediska byla zajímavá druhá plenární přednáška prof. MVDr. Milana Nováka, DrSc., týkající se přirozeně neuspořádaných proteinů jako nové formy infekčních patogenů. V této sekci pak bylo předneseno osm dalších příspěvků, zabývajících se aktuálními nákazami a problematikou biosekurity v chovech skotu. Druhou sekci věnovanou problematice zoonóz a parazitozoonóz jsem uváděl já svojí přednáškou na téma Zoonózy volně žijících zvířat. Dále následovala přednáška dr. V. Rizzi z EFSA, týkající se výskytu potravinami přenášených zoonóz v EU. Sekce byla doplněna přednáškami o borelióze a toxoplazmóze, ale i riziku nakažení se parazitozoonózami v rekreačních oblastech TANAPu.  Třetí odbornou sekci ve čtvrtečním programu, pak uvedla svojí plenární přednáškou dr. B. Mathieu, z Institutu parazitologie a tropické patologie ze Štrasburku. Přednáška byla zaměřena na pakomárky přenášené arbovirové infekce ve vztahu ke zdraví zvířat v Evropě. Tím byl otevřen prostor pro referáty věnující pozornost úloze vektorů při šíření nákaz. Hovořilo se o významu komárů a klíšťat, zmíněny byly i nové trendy v prevenci a léčbě parazitóz psů a koček.

Ve čtvrté a páté odborné sekci, které započaly své jednání v pátek časně ráno, byla věnována pozornost hlavně parazitárním infekcím. Zmiňovány byly ekto- i endoparazitózy, a to jak z pohledu diagnostiky, tak i jejich terapeutické možnosti. Diskutovány byly i nové metody v prevenci a léčbě trávicích poruch králíků a pozornost byla věnována i nemocem včel. Zajímavé referáty se týkaly využití probiotických laktobacilů a lněného semene v prevenci průjmů u prasat. Poučný byl i referát zabývající se produkcí biofilmů jako faktorů virulence baktérií Staphylococcus spp. při mastitidách dojnic.

Závěrem je možné konstatovat, že v průběhu dvou dnů byli účastníci seznámení s mnoha novými informacemi a poznatky z výše uvedené problematiky. O širokém odborném záběru konference svědčí také to, že v pěti sekcích bylo odpřednášeno 37 referátů a 86 posterových sdělení. Kromě domácích účastníků se konference aktivně účastnili zástupci z České republiky, Francie, Chorvatska, Itálie, Maďarska, Rakouska, ale i dalekého Kazachstánu. Konference jako obvykle probíhala ve velmi příjemné a tvořivé atmosféře, což je u našich slovenských kolegů pravidlem a patří jim za to naše poděkování.*

Prof. MVDr. František Treml, CSc., Ústav Infekčních chorob a mikrobiologie, FVL VFU Brno

 


 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down