17.08.2012 | 09:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí na FVL VFU Brno

Odborní pracovníci Ústavu fyziologie VFU Brno, prof. MVDr. J. Doubek, CSc. a doc. RNDr. E. Matalová, Ph.D., připravili na 30. květen Konferenci mladých vědeckých pracovníků FVL s mezinárodní účastí 2012.Konference proběhla v rámci projektu Od fyziologie k medicíně CZ.1.07/2.3.00//09.0219, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Odborný program zahájil proděkan FVL VFU Brno pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy prof. MVDr. Vladimír Celer, CSc. Desetiminutové příspěvky byly prezentovány nejen z oborů klinických, ale i z morfologie, fyziologie, farmakologie, patobiologie aj.
V první sekci, které předsedala doc. E. Matalová, prezentovali své práce zahraniční studenti L. Joshi (UK) na téma Middle ear – from development to function a C. A. Zimmermann (BRD) z oblasti 3D models of physiological tissue interactions.
Druhá sekce zahrnovala přípěvky studentů, kteří se rozhodli přednést své výsledky v anglickém jazyce a umožnili tak diskusi na mezinárodní úrovni.
Pro sekci II a III byla otevřena soutěž ve dvou kategoriích, první kategorie zahrnovala hodnocení odbornou porotou, druhá hlasování samotných účastníků konference.
Členky odborné poroty doc. RNDr. E. Matalová, Ph.D., doc. RNDr. M. Buchtová, Ph.D., prof. MVDr. D. Zendulková, CSc. hodnotily následující příspěvky: MVDr. V. Lungová: c-Myb transcription factor and tissue differentiation, MVDr. B. Veselá: Stem cells, Myb transcription factors and apoptosis related molecules in hair follicle development and maintenance, MVDr. E. Švandová: Physiological functions of caspase-7 in hard tissues, MVDr. V. Oralová: BMP6 in postnatal development of mouse molars and surrounding tissues, MVDr. A. Danylevska:Separase and MPF interaction during meiosis in mammals, MVDr. J. Šebestová: Age-related aneuploidy in mouse oocytes, MVDr. J. Kudělová: Explant cultures in pharmacological inhibition of molecules with physiological impact, MVDr. I. Chlastáková: Dynamics of caspase activation and inhibition quantification at one cell level, MVDr. L. Chrást: Biochemical characterization of novel haloalkane dehalogenase for production of optically pure compounds, MVDr. I. Putnová: Vývoj řezáků horní čelisti u prasete, MVDr. S. Balková: Microarray analýza regionalizace dolní čelisti u myši, MVDr. Š. Stehlíková: Detekce receptorů pohlavních hormonů v ovariální tkáni morčete domácího, MVDr. J. Petrášová: Neinvazivní hodnocení pohlavních hormonů: biologická validace EIA metody pro gibony, MVDr. D. Horáková: Funkce FGF při vývoji končetin, MVDr. P. Jirásková: Morfologické změny v tkáních laboratorního potkana po podání reaktivátorů acetylcholinesterasy, MVDr. M. Lánová: Úloha hypoxie v regulaci exprese ABC-transportérů asociovaných s MDR u kmenových buněk, MVDr. E. Adamová: Studie terapeutické ekvivalence generických léčivých přípravků, MUDr. et MVDr. J. Štembírek: Prase jako experimentální model pro klinický kranio-maxilo-faciální výzkum, MVDr. M. Pyszko: Dlouhé kosti prasete - model pro testaci tenzometru, MVDr. L. Cihlářová: Femur psa - klinicky významné morfologické aspekty, MVDr. E. Boženková: Detekce mutací fibrillinu1 u psu s rupturou aorty a podezřením na Marfanův syndrom.
Třetí sekce zahrnovala zejména diagnostiku a klinickou medicínu. Druhá a třetí sekce probíhaly paralelně, účastníci se setkávali v diskusních přestávkách s občerstvením.
V odborné komisi sekce III předsedal prof. MVDr. V. Celer, Ph.D., doc. MVDr. B. Bezděková, Ph.D., Dipl ECVIM a MVDr. M. Crha, Ph.D. Své příspěvky zde prezentovali  MVDr. J. Konvalinová: Nebezpečí babeziózy v České republice, MVDr. L. Frgelecová: Případ aviární tuberkulózy u supa krahujového, MVDr. K. Pavlicová: Případ kutánní mastocytózy u psa plemene šarpej, MVDr. N. Kružíková: Prognostické markery u mastocytomů psů, MVDr. D. Mašková: Sledování vybraných parametrů nespecifické imunity koček ve vztahu k určitým zoonózám (leptospiróza, borrelióza), MVDr. A. Šperlová: Incidence katarální horečky ovcí u volně žijících přežvýkavců v ČR (2011-2012), MVDr. H. Kučerová: Monitoring promořenosti klíšťat na patogenní Borrelia burgdorferi sensu lato na dvou lokalitách v Brně a studium promořenosti volně žijících hlodavců (jejich roztočů) na různých lokalitách, MVDr. J. Pospíchalová: Mycoplasma bovis – antimikrobiální citlivost izolátů ze stáda dojnic postiženého mastitidou, MVDr. L. Dufková: Molekulární detekce potenciálně zoonotických původců virových gastroenteritid u klinicky zdravých prasat v ČR a fylogenetická analýza terénních kmenů, MVDr. T. Hytychová: Hodnocení sepse u novorozených hříbat hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče, MVDr. I. Uhríková: Prognostické ukazatele u pacientů s dilatací a volvulem žaludku, D. Tarkošová: Kontinuální monitoring diabetického pacienta, MVDr. M. Načeradská: Vliv Pithyum oligandrum na průběh dermatofytóz malých zvířat v porovnání s klasickou terapií, MVDr. R. Novotný: Kvantitativní analýza histologických změn semenotvorného epitelu varlat kocourů při supresi pohlavní aktivity GnRH agonistou deslorelinem, MVDr. M. Janošovská: Dočasná suprese říje u koček pomocí GnRH agonisty deslorelinu, MVDr. M. Mráčková: Vliv opakovaného odběru ejakulátu hřebce na mrazitelnost semene, MVDr. I. Hájek: Elektromyografie v diagnostice neuromuskulárních onemocnění psů a koček, MVDr. L. Stehlík: Rentgenologicky patrné změny patelárního vazu u psů po operaci TTA, MVDr. I. Blažek-Fialová: Fraktury antebrachia, jejich řešení a komplikace, MVDr. E. Zvonareva: Sledování koncentrace manganu ve vztahu matka - mládě v den porodu u koz, MVDr. A. Panev: Vliv dotace různých forem a dávek selenu na vybrané ukazatele bachorové tekutiny a krve u ovcí.
V závěru konference byli vyhlášeni vítězové soutěže o nejlepší příspěvek konference . Vítězi sekce II se stali MUDr. et MUDr. Jan Štembírek, zvolený komisí a MVDr. I. Chlastáková, na základě hlasování účastníků konference. Vítězi sekce III se staly MVDr. I. Uhríková (vybrána komisí) a MVDr. N. Kružíková (vybrána účastníky).
Ke konferenci byl vydán sborník, editovaný doc. Matalovou a prof. Doubkem, v rozsahu 191 stran pod ISBN 978-80-7305-620-9, který obdrželi všichni účastníci a v elektronické podobě je dostupný na http://cit.vfu.cz/fyziolmed.

 

Obr  - Knižní cenu za nejlepší příspěvek při hlasování účastníků na konferenci vyhrála MVDr. I. Chlastáková

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down