25.03.2008 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Konference proti obezitě pet zvířat

Společnost Hill´s Pet Nutrition uspořádala v Londýně dne 28. 2. 2008 konferenci pod názvem European Weight Management Conference.

Hlavním cílem konference bylo zabránit vzrůstající obezitě pet zvířat, seznámit majitele s riziky a poznáním obezity a přesvědčit je o prevenci a terapii této vážné nemoci. Konference se zúčastnilo více než sto veterinárních lékařů, prezidentů asociací chovatelů a ochránců zvířat, univerzitních profesorů a novinářů z celé Evropy. Předsedkyně dopolední sekce, Joaquin Aragones, DVM konferenci zahájila a upozornila na nebezpečí epidemie obezity u pet zvířat z hlediska welfare (pohody) zvířat.
Jedním z prvních veterinárních lékařů, který se na své klinice začal zabývat touto nemocí již před dvaceti lety Mark Evans (hlavní veterinární poradce Královské společnosti pro prevenci týrání zvířat – RSPCA) uvedl, že v současné době trpí nadváhou až 25 % koček a 40 % psů a tento trend je výsledkem nárůstu obezity u lidí. Výzkumy dokazují, že mezi nadváhou zvířat a nadváhou jejich majitelů existuje silná korelace. Obezita bývá často příčinou dalších onemocnění, např. diabetes mellitus, osteoartritid, hypertenze, srdečních nemocí aj. a zvířeti podstatně zkracuje život.
Ortoped prof. John Innes, zdůraznil, že mnozí majitelé obézních zvířat neberou doporučení veterinárního lékaře vážně a mnohdy tento problém ignorují, překrmují zvířata pamlsky určenými pro lidský konzum, nejsou důslední při výběru krmiva a navíc je zvíře krmeno několika členy rodiny, což je u pacienta s nadváhou kontraindikováno.
Podle Susan Rogersové, DVM (specialistky na mezinárodní průzkum trhu) lidé s nadváhou obvykle nedokážou přesně odhadnout svoji vlastní hmotnost ani hmotnost svých zvířecích mazlíčků. To je důvod, proč obvykle nemohou rozpoznat tento problém a závažnost nemocí, kterými jejich psi a kočky v souvislosti s nadváhou trpí. Nadváha je výsledkem pozitivní energetické rovnováhy a je charakterizována formací tukové tkáně převyšující 15 % optimální tělesné hmotnosti, při převýšení hmotnosti o 30 % mluvíme o obezitě. Obézní zvíře trpí častěji respiračními a trávicími poruchami, mamární neoplazií, poruchami chování aj.
David Watson, DVM (specialista na výživu) se zabýval otázkou proč vlastně majitel zvíře překrmuje – je příliš zaměstnaný a nedostatek času vynahrazuje zvířeti krmením, je šťastný když krmí své zvíře? Dieta je pomalý a frustrující proces, staré zvyky je těžké měnit. Majitel má při podávání speciální stravy na hubnutí svému zvířeti pocit, že ho trápí.
Janet Brandin (veterinární sestra, poradce pro výživu ) doporučuje veterinárním sestrám, aby s majiteli diskutovali o problému obezity. Upozorňuje také na nutnost pravidelného vážení pacientů, kteří přichází na kliniku. V případě obézních pacientů vysvětluje postup, který je vhodný pro další komunikaci s majitelem zvířete a zahrnuje: pravidelné vážení, stanovení skóre tělesné kondice (podváha až obezita ), nutriční anamnézu, vysvětlení rizik obezity (pomocí názorných obrazových materiálů ), doporučení vhodné stravy a zátěže, následné sledování a udržení majitele v programu pro kontrolu hmotnosti. Při realizaci tohoto programu je nezbytně nutné, aby byl majitel zvířete ochoten dlouhodobě spolupracovat a aby také celý tým veterinárního pracoviště postupoval jednotně a držel se osvědčených zásad. Výsledkem je úspěšné snížení a následné udržení hmotnosti, spokojenost majitele a také lepší profitabilita kliniky v důsledku opakovaných kontrol hmotnosti a opakovaného nákupu speciální doporučené stravy.
Odpolední sekci uvedl Andrew H Sparkes, DVM, specialista v oboru felinní medicíny.
Graham Thurlow ( veterinární lékař a poradce pro welfare zvířat ) navrhl změny legislativy v oblasti welfare zvířat a několik hlavních zásad pro dodržení welfare (poskytnout zvířeti adekvátní prostředí, podávat vhodné krmivo, umožnit zvířeti jeho přirozené chování, chránit zvíře před bolestí, utrpením, zraněním nebo onemocněním, chovat zvíře pouze s vhodnými ostatními druhy zvířat.
Nick Blayney, DVM hovořil o tom, jak mohou být veterinární lékaři ve spolupráci s majitelem co nejúspěšnější – majitelé by měli pravidelně kontrolovat váhu, sestavit graf, a změnit návyky příjmu krmiva. majitel by měl být motivován riziky nadváhy a obezity a být průběžně vzděláván. Autor preferuje komerční krmiva, tvrdí, že při jejich konzumaci žijí zvířata déle, důležitá je týmová spolupráce (kluby, organizace). Veterinární lékaři se často obávají mluvit o nadváze, aby se majitele nedotkli.
Caroline Bäck, BVetMed, MRCVS (veterinární poradce Hil´s Pet Nutrition pro severské státy ) tvrdí, že lidé rádi krmí svá zvířata, členy rodiny, protože jim tím chtějí vyjádřit svoji lásku. Proto je pro ně velmi náročné a těžce překonatelné období, ve kterém je potřeba změnit zavedené stravovací návyky a navíc zvýšit tělesnou aktivitu. Majitelé totiž často ustoupí od programu pro snížení tělesné hmotnosti, protože mají pocit, že svému zvířeti dietou a cvičením ubližují a že zvíře trpí. Proto je potřeba majitele dostatečně povzbudit a motivovat během celého programu snižování nadváhy. Dr. Bäck také prezentovala výsledky jednoroční studie, provedené v USA, kdy byly sledovány dvě skupiny – v jedné skupině byly pouze osoby s nadváhou (BMI 25+ ) a ve druhé skupině byly majitelé s nadváhou společně se svými psy , kteří měli také nadváhu ( BCS – skóre tělesné kondice 4+ ). Výsledky studie potvrdily u obou skupin zlepšení kvality života psů i jejich majitelů, větší podíl času věnovaného tělesné aktivitě a dokonce i trvalé snížení tělesné hmotnosti.
Ze závěrů konference je zřejmé, že při řešení tak závažného problému, jako je obezita u zvířat, je nutné především vzdělávat majitele zvířat. Veterinární lékaři spolu s veterinárními sestrami hrají klíčovou roli v uvědomění majitelů, že jejich zvíře přibývá na váze, a že je potřeba danou situaci řešit . Vhodným způsobem podaná a vysvětlená rizika nadváhy většinou přimějí majitele zvířat s tímto problémem k aktivní spolupráci.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down