13.10.2016 | 09:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kontaminace potravin a krmiv cizorodými látkami

Odbor bezpečnosti potravin vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2015.

Každoroční monitorování cizorodých látek (MCL) zahrnuje sledování možné kontaminace potravin, krmiv a surovin určených k jejich výrobě. Výsledky sledování cizorodých látek v potravních řetězcích jsou využívány zejména k dlouhodobému sledování zatížení potravních řetězců těmito látkami v ČR, k hodnocení expozice obyvatel a pro hodnocení zdravotních rizik. Sledování cizorodých látek v potravinách a krmivech, stejně jako návazné sledování kontaminantů v surovinách nutných pro jejich výrobu a v složkách životního prostředí tyto suroviny ovlivňujících, plně přispívá ke snaze zajistit výrobu zdravotně nezávadných potravin, určených jak k domácí spotřebě, tak i na vývoz.  

V roce 2015 bylo Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) odebráno a analyzováno v rámci MCL 1915 vzorků. U 10 vzorků bylo zjištěno překročení maximálního limitu (ML), což představuje z celkového počtu odebraných vzorků 0,52 % nevyhovujících – jednalo se o nadlimitní nálezy metanolu (vodka), dusičnanů (špenát), tropanových alkaloidů (čiroková mouka) a pesticidů (celer, pekingské zelí, žampiony, brambory, mák, koření – libeček, majoránka). Z dlouhodobého hlediska lze konstatovat, že během posledních čtyř let došlo k významnému snížení počtu potravin, které překročily maximální limit (v roce 2011 bylo zjištěno 1,23 % nevyhovujících výrobků, v roce 2015 se jednalo o 0,52 % nevyhovujících výrobků).  

Státní veterinární správou (SVS) v rámci MCL bylo provedeno celkem 71 063 vyšetření, 139 vzorků bylo nadlimitních (0,20 %). Celkově lze hodnotit zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu z pohledu obsahu cizorodých látek jako příznivou. Za posledních 20 let se průměrný obsah většiny sledovaných cizorodých látek pohybuje hluboko pod přípustnými hygienickými limity a má snižující se nebo setrvalou tendenci. Podstatnými zjištěními jsou stále nacházené nadlimitní koncentrace reziduí veterinárních léčiv (antimikrobik). Jelikož jsou stále používána zakázaná léčiva (syntetická barviva) k léčení nebo prevenci u chovaných ryb, zvláště pstruhů, je zapotřebí důsledné kontroly chovů ryb. Průkaz PCB v mase prasat je důsledek přetrvávající kontaminace prostředí chovu zvířat v dosud neasanovaných stájích (staré nátěry).  

Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) bylo odebráno a analyzováno v rámci MCL celkem 1078 vzorků krmiv, 30 vzorků bylo nevyhovujících. Z tohoto počtu bylo 11 krmiv nejakostních, 1 krmivo falšované, 13 vzorků krmiv s ohroženou bezpečností (3 podmíněně použitelná krmiva pro jiné druhy nebo kategorie zvířat a 10 znehodnocených krmiv) a 5 vzorků překročilo směrné hodnoty obsahu mykotoxinů. V rámci analytických činností bylo provedeno celkem 18 215 stanovení sledovaných parametrů, z toho nevyhovujících bylo 59 výsledků stanovení analytů – nejčastěji nevyhověl obsah draslíku a sodíku v deklaraci krmného glycerinu. Bylo zjištěno překročení doporučených směrných hodnot zearalenonu nebo deoxynivalenolu. Ve třech případech se jednalo o křížovou kontaminaci krmiv chlortetracyklinem.*

Zdroj: www.bezpecnost potravin.cz

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down