25.10.2022 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Korekce pes varus u jezevčíků pomocíúhlově stabilních T-implantátů

Prokop J., Pomahač O., Hnízdo J. Korekce pes varus u jezevčíků pomocí úhlově stabilních T-implantátů. Pes varus correction using angle-stable T-implants in dachshunds. Veterinární klinika 2022;19(5):162-167.

SOUHRN

Článek je retrospektivní studií popisující sedm případů použití úhlově stabilních T-implantátů Micro a Mini Fixin při řešení pes varus deformit u plemene jezevčík. Klinickým příznakem je chybné postavení pánevních končetin charakterizované vnitřním vtočení distální části tibie. Pokud nedojde k včasné korekci této deformity, dochází k rozvoji sekundárních degenerativních změn. Článek také popisuje preoperativní plánovaní metodikou CORA. Častým problémem korektivních osteotomií pes varus je juxtartikulární umístění centra rotace a angulace. Zvláště v případech s výrazně krátkým distálním fragmentem je vnitřní fixace pomocí úhlově stabilních implantátů metodou volby, jelikož poskytuje dostatečně rigidní fixaci při použití pouze dvou šroubů na každé straně osteotomie.

SUMMARY
Article retrospectively describes seven cases of surgical treatment of pes varus deformity in dachshunds using angle stable Micro and Mini Fixin T-shaped locking plate system. Typical clinical sign is incorrect position of pelvic limbs characterized by inward turning of the distal portion of tibia. It results in secondary degenerative changes, if not surgically corrected. This article also describes preoperative planning using the CORA methodology. A common problem with corrective osteotomy of the pes varus is the juxtarticular location of the center of rotation and angulation. Especially in cases with a significantly short distal fragment, internal fixation using angle-stable implants is the method of choice as it provides a sufficiently rigid fixation using only two screws on each side of the osteotomy.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down