04.09.2007 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Krmiva z geneticky modiffikovaných plodin

Nebyly zjištěny žádné fragmenty rekombinatní DNA.

Odborníci ve Federal Agricultural Reaserch Centre (FAL) v Braunschweigu (Německo) provedli od roku 1997 18 studií o krmivech vyrobených z geneticky modifikovaných plodin a použitých ve výživě dojnic, býků ve výkrmu, vykrmovaných prasat, nosnic, vykrmovaných kuřat a křepelek.
Většina pokusů se týkala krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných plodin první generace – plodin s vloženou určitou vlastností, ale bez podstatných změn ve složení (Bt kukuřice, Pat kukuřice, Pat cukrovka, Gt sója, Gt brambory a Bt brambory). Dvě z 18 studií hodnotily krmiva vyrobená z geneticky modifikovaných plodin druhé generace – plodin s novými vlastnostmi nebo podstatnými změnami v chemickém složení (změněný profil mastných kyselin v řepce, brambory produkující inulin). Výsledky pokusů byly srovnávány s výsledky dosažnými při užití krmiv z geneticky nezměněných plodin.
Izogenní i transgenní krmiva byla analyzována na obsah základních živin, frakcí vlákniny, aminokyselin, mastných kyselin, minerálních látek a nežádoucích substancí (např. mykotoxinů). Hodnotila se výživná hodnota a bezpečnost vyrobených krmiv. Posuzovala se stravitelnost, příjem krmiva zvířaty, zdraví a užitkovost zvířat a dále kvalita získaných potravin živočišného původu. Reprodukční užitkovost zvířat byla sledovaná v 10generačním pokuse s křepelkami a 4generačním pokuse s nosnicemi. Pozornost byla věnována stavu a změnám DNA během výroby krmiv (výroba siláže, extrakce oleje), při jejich průchodu trávícím traktem zvířat (porážka zvířat se realizovala 0, 4, 8, 12 a 24 hod. po krmení ) a v těle zvířat (odebíraly se vzorky z několika orgánů a tkání).
Výsledky německých studií jsou v souladu s výsledky více než 100 dalších výzkumných prací a uvádějí, že v nutriční hodotě krmiv vyrobených z GM plodin první generace a z běžných plodin nebyly zjištěny rozdíly. Až dosud nebyly ve vzorcích orgánů a tkání zvířat krmených krmivy vyrobenými z GM plodin zjištěny žádné fragmenty rekombinatní DNA. Z hlediska bezpečnosti krmiv má význam zjištěný nižší obsah mykotoxinů u Bt- kukuřice a vedlejší účinky při užití GM plodin druhé generace.
Výsledky naznačují, že běžné krmivářské studie prováděné s vybranými zvířaty využívanými pro výrobu potravin nepřinesou další informace o hodnotě krmiv vyrobených z GM plodin první generace, ale mají význam z hlediska zájmu veřejnosti a jsou důležité pro hodnocení bezpečnosti krmiv. Odborníci očekávají významnější výsledky, které přinesou rozbory a zkoumání krmiv vyrobených z GM plodin druhé generace, plodin s novými vlastnostmi. Na základě předběžných pokusů se vyvíjejí nové hodnotící postupy.
Anim Fd Sci Technol 2007;133(1-2):2-30.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down