12.12.2019 | 07:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kryokonzervace embryí skotu definovaného pohlaví produkovaných in vitro pro embryotransfer

Machatková M., Hulínská P., Hanzalová K., Kubíčková S., Trávníčková I. Kryokonzervace embryí skotu definovaného pohlaví produkovaných in vitro pro embryotransfer. Cryopreservation of cattle embryos of defined sex produced in vitro for embryo transfer. Veterinářství 2019;69(12):872-875.

SOUHRN

Produkce embryí skotu pro embryotransfer v systému in  vitro patří mezi intenzivně se rozvíjející biotechnologie. Pomocí metod fertilizace oocytů sexovanými spermiemi plemenných býků a vitrifikace byla připravena kryokonzervovaná embrya samičího pohlaví. Kryotolerance a pohlaví embryí byly ověřeny prodlouženou kultivací do stadia hatchingu a metodou PCR. Viabilita rozmrazených embryí byla relativně vysoká (94,4 %), úspěšnost  dalšího vývoje závisela na stadiu vitrifikovaného embrya a jeho plemenné příslušnosti (holštýn 65,0 % vs aberdeen angus 47,4%). Relativní podíl embryí samičího pohlaví byl 83,9 % u plemene holštýn a 96,6 % u plemene aberdeen angus. Na základě výsledků této studie je možno uzavřít, že v systému in vitro lze efektivně produkovat kryokonzervovaná embrya skotu požadovaného pohlaví s příznivou prognozou vývoje po embryotransferu.

 

SUMMARY

The production of bovine embryos for embryo transfer in an in vitro system is an intensively developing biotechnology. Cryopreserved embryos of female sex were prepared by methods of oocyte fertilization with sex-sorted sperm from breeding bulls and vitrification. Cryotolerance and sex of embryos were verified by extended culture to hatching stage and PCR method. The viability of frozen-thawed embryos was relatively high (94.4%) after 24-hour cultivation, the success of following development depended on the stage of the vitrified embryo and its breed (Holstein 65.0% vs. Aberdeen Angus 47.4%). The proportion of female embryos was 83.9% and 96.6% for Holstein and Aberdeen Angus, respectively. Based on the results of this study, it can be concluded that cryopreserved cattle embryos of the required sex with a favourable developmental prognosis after embryo transfer can be efficiently produced in the in vitro system.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down