Kvalita a bezpečnost potravin na českém trhu

Kontroly SZPI se cíleně zaměřují na riziková místa prodeje a výroby

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) provedla v roce 2009 přes 95 tisíc kontrol s cíleným zaměřením, tedy o dvacet tisíc kontrol více než v roce předcházejícím. Za tímto vysokým nárůstem kontrol je třeba hledat další zefektivňování kontrolní činnosti: zjednodušení administrativy spojené s kontrolou, propracování analýzy rizika, na základě níž kontroly probíhají, doladění informačního systému, kam se ukládají všechna data z kontroly atd.
Tradičně nejvíce kontrol bylo provedeno v maloobchodní síti (83 860 kontrol) a u výrobců potravin (11 329), menší počty kontrol se pak týkaly velkoskladů či přepravy. Druhým rokem také inspekce prováděla nový typ úřední kontroly, a sice audit, jehož cílem je komplexní posouzení systému, pomocí něhož provozovatel potravinářského podniku zajišťuje bezpečnost potravin.
V rámci kontrolní činnosti bylo v minulém roce odhaleno 4581 vzorků (šarží) potravin a tabákových výrobků, které v některém parametru nesplňovaly požadavky právních předpisů. Největší počet nevyhovujících vzorků (1871) byl odhalen při kontrole smyslových jakostních požadavků, tzn. kontrole vzhledu, chuti, vůně, konzistence, a při kontrole označování (1849), kdy se zjišťuje, zda etiketa potraviny uvádí všechny povinné údaje, zda jsou uvedeny správným způsobem a jsou srozumitelné pro spotřebitele. Celkem 802 nevyhovujících vzorků potravin bylo odhaleno na základě podnětů spotřebitelů. Od spotřebitelů, buď přímo nebo postoupením od jiných kontrolních orgánů či institucí, obdržela SZPI v minulém roce 2383 podnětů, což je o 491 méně než v předcházejícím roce. Přibližně u jedné třetiny podnětů byla kontrolou prokázána jejich oprávněnost.
Inspektoři uložili v loňském roce přes 15 tisíc zákazů uvádění do oběhu vztahující se na potraviny a tabákové výrobky v hodnotě přes 36 milionů korun. Největší finanční objem zákazů (přes 17 milionů korun) byl uložen na potraviny pro zvláštní výživu a doplňky stravy, což je způsobeno především vysokými cenami těchto druhů potravin. SZPI také uložila pokuty v souhrnné hodnotě přes 27 milionů korun, a to v rámci 2 247 pravomocně ukončených správních řízení.
Z hlediska bezpečnosti potravin byl uplynulý rok výjimečný, nebylo nutné řešit žádnou velkou kauzu, jako tomu bylo například v roce 2008 s melaminem v potravinách z Číny. Přesto odvedli zaměstnanci SZPI velký kus práce při řešení rutinních, více či méně závažných případů.
Kvalitu a bezpečnost potravin na českém trhu nelze hodnotit pouze na základě výsledků kontrol SZPI. Kontroly se totiž cíleně zaměřují především na riziková místa prodeje a výroby, z čehož plynou i velké počty zákazů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *