Kvalita a bezpečnost potravin

Zemědělský výbor sněmovny s vedením Potravinářské inspekce jednal o kvalitě a bezpečnosti potravin. Zasedání Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se dne 26. 4. 2018 konalo na půdě Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v Praze.

Vedení SZPI seznámilo členy Zemědělského výboru s aktuálními problémy v oblasti kontroly jakosti a bezpečnosti potravin, včetně odhalování falšování potravin. K diskutovaným tématům patřila také kontrola ve společném stravování, kde inspektoři SZPI v loňském roce zjistili porušení právních předpisů při každé čtvrté kontrole a dlouhodobě tak náleží k nejproblematičtějším segmentům v kontrolní kompetenci SZPI. K dispozici byly i praktické ukázky falšovaných potravin a pokrmů, včetně možnosti porovnání s autentickými vzorky.

Předseda Zemědělského výboru Jaroslav Faltýnek po jednání konstatoval: „Potravinářská inspekce patří k pilířům úřední kontroly v České republice, dlouhodobě provádí kontroly důsledně u všech provozovatelů, což výrazně přispívá k ochraně spotřebitelů a poctivě podnikajících provozovatelů.“ Součástí jednání byla i prohlídka s odborným výkladem v národních referenčních laboratořích SZPI v Praze, které se mj. specializují na detekci reziduí pesticidů a obsahy mykotoxinů.*

Zdroj:www.szpi.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *