20.03.2007 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kvalita a legislativa masných výrobků na Slovensku

Právní předpisy pro masné výrobky na Slovensku ke zlepšení kvality výrobků nepomohly.

Novodobý počátek potravinářské legislativy začal na Slovensku vydáním Zákona 152/1995 o potravinách, který byl postupně harmonizován novelami s legislativou EU. V současné době další připravovaná změna reaguje na tzv. hygienický balíček předpisů EU, které začaly platit od začátku r. 2006.
Vedle zákona jsou požadavky na potraviny stanoveny v Potravinovém kodexu SR, členěném do tří částí, jejichž závaznost je dána příslušnými výnosy MP SR. První a druhá část kodexu je ve většině případů harmonizovaná s předpisy EU, ale ve třetí části jsou požadavky na komodity postavené na specifickém národním principu. Ustanovení týkající se masných výrobků, tuků a olejů jsou obsažena v páté hlavě třetí části kodexu, která nabyla účinnosti 1. 7. 2002, tzn. pět a půl roku po nabytí účinnosti zákona (přestože se jedná o prováděcí předpis k tomuto zákonu). V tomto mezidobí, kdy už neplatily závazné normy a ještě neexistoval kodex, došlo ke zhoršení praxe v potravinářství. V kodexu se stal po vzoru Rakouska zásadním ukazatelem kvalitní masné bílkoviny v masných výrobcích procentní obsah tuku a vody, což však má význam jen tehdy, pokud se vyrábí z masa. Používají-li se jiné suroviny, pak tyto ukazatele o kvalitě výrobku nevypovídají. Již tehdy měl být stanoven požadavek na „čistou svalovou bílkovinu“ (podobně jako v Německu), ale nebyly k dispozici výsledky šetření ohledně tohoto parametru v masných výrobcích na Slovensku.
Výnos č. 1813/4/2003-100 z června 2003 stanovil povinnost označovat měkké masné výrobky třídami A, B a C. Výrobci většinou zařadili své výrobky do třídy „C“, ale spotřebitelé to ani nezaregistrovali. Nově byla tato hlava kodexu vydána výnosem č. 1895/2004-100, a to z obav o konkurenceschopnost v souvislosti s přistoupením k EU (obdoba české vyhlášky 264/2003 Sb., účinnost od 15. 10. 2005). V tomto kontextu je problémem, jak prokázat deklarovaný procentní podíl masa v masných výrobcích (co je maso?).
V souvislosti s uvedenými problémy je třeba:
- vypracovat nový předpis pro masné výrobky postavený na ukazateli čisté svalové bílkoviny s jasným zatříděním výrobků (včetně drůbežích)
podle zavedeného názvu,
- pro vymezení potřebného ukazatele stanovit v rámci plánu státního dozoru odběr vzorků a vyšetření na příslušný ukazatel kvality,
- následně přísně uplatňovat úřední dozor podle nařízení 852/2004.
Maso, 2006;4:45-46.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down