Kvalita prodávaného medu

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila mimořádnou kontrolu medů vyrobených (balených) v ČR. Akci Potravinářská inspekce zaměřila na kontrolu jakosti podle vyhlášky 76/2003 Sb.

Vyhláška ověřuje botanický a geografický původ medu a ověřuje přítomnost reziduí nepovolených farmakologicky účinných látek, zejména antibiotik. Odběr kontrolních vzorků inspektoři zajistili především v menších prodejnách maloobchodu a na stáncích mimo oficiální tržiště. Inspektoři pro analýzu v laboratoři odebrali celkem 25 vzorků medu. Rozbor potvrdil porušení právních předpisů u 12 šarží medů, tedy u 48% z odebraných vzorků.

Mezi nejčastěji zjištěná pochybení patřilo:

  • klamavé označení botanického původu medu
  • nevyhovující aktivita enzymu diastáza
  • nadlimitní přítomnost hydroxymethylfurfuralu (jakostní prohřešek způsobený nevhodným zpracováním)
  • karamel E150d (přidání barviva, kterým se přibarvují světlé medy nebo téměř bezbarvé cukerné roztoky)
  • klamavé označení geografického původu medu
  • přítomnost cizích cukrů

Nevyhovující šarže inspektoři zakázali uvádět do oběhu a s kontrolovanými osobami zahájili nebo zahájí správní řízení o uložení pokuty.

SZPI se věnuje kontrole medu i mimo běžnou distribuci. V rámci šetření případu vymykajícím se standardním postupům Potravinářská inspekce odebrala vzorek medu nabízeného prostřednictvím inzertního webu Bazoš.cz. Prodejce na internetu nabízel med označený jako Dědečkův med – med květový lesní od výrobce Včelpo, spol. s r.o., tedy výrobek, jehož některé šarže prodejci stáhli z tržní sítě v návaznosti na zjištění o výskytu antibiotik u medů výrobce Včelpo, viz např. TZ SZPI z 26. 11. 2015. Na sjednané anonymní schůzce odebrali inspektoři SZPI 2 vzorky. Následný laboratorní rozbor u šarží s označením DMT 27. 8. 2018 a 4. 9. 2018 prokázal přítomnost antibiotik, přičemž přítomnost farmakologicky účinných látek v medu zákon nepovoluje. SZPI zakázala předmětné šarže uvádět do oběhu a zahájí správní řízení o uložení pokuty. Výsledek kontrolní akce poukázal na přetrvávající problémy s jakostí medu v tuzemské tržní síti a SZPI mu bude i nadále věnovat zvýšenou pozornost. Informace o nevyhovujících vzorcích byly předány Státní veterinární správě.

Zdroj: www.szpi.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *