Kvantitativní analýza zánětlivých a imunitních odpovědí u psů

Studie byla provedena u psů s gastritidou a byl hodnocen vztah k infekcím vyvolaným Helicobacter spp.

Gastritida je u psů velmi častou diagnózou. S chronickým vomitem bylo prezentováno 35 % psů trpících gastritidou, u 26 – 48 % probíhalo onemocnění asymptomaticky. Diagnóza gastritidy je založena na histopatologickém vyšetření bioptátů, které potvrdí diferenciaci infiltrovaných buněk a změny tkání. U 30 psů byla provedena biopsie žaludeční stěny. Histopatologicky byl zjištěn počet T a B lymfocytů, makrofágů, mastocytů, eozinofilních a neutrofilních granulocytů a patologické změny mukózy, např. atrofie, fibróza a byl kvantifikován a dokumentován stupeň závažnosti gastritidy. Metodou PCR bylo zjištěno množství mRNA pro aktin, interleukin, TGF-beta a IFN-gama. Přítomnost Helicobacteru byla potvrzena na základě aktivity ureázy metodou PCR a ELISA.

Wiinberg B. A., Spohr H. H., Dietz T et al. Quantitative analysis of inflammatory and immune responses in dogs with gastritis and their relationship to Helicobacter spp. infections. J Vet Int Med 2005;19:29-33.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *