03.12.2020 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kvantitativní stanovení amoxicilinu v poživatelných tkáních kura domácího v rámci depleční studie

Ginterová P., Žouželková P., Petreň M., Víšková M., Jeřábek M., Peč J., Nedbalcová K. Kvantitativní stanovení amoxicilinu v poživatelných tkáních kura domácího v rámci depleční studie. Quantitative determination of amoxicillin in edible tissues of the domestic chicken in a depletion study. Veterinářství 2020;70(12):721-726.

SOUHRN
Článek pojednává o optimalizaci a validaci analytické metody týkající se stanovení amoxicilinu v poživatelných tkáních (svalovina, játra, ledviny, tuk) kura domácího. Analýza byla prováděna pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií s využitím ionizace elektrosprejem. Optimalizace metody byla zaměřena především na volbu extrakčních, separačních a detekčních podmínek. V rámci validace byly ověřeny následující parametry: linearita, správnost, opakovatelnost, mezilehlá přesnost, limit kvantifikace, selektivita a stabilita (stabilita standardů, stabilita v matrici, stabilita transportu, stabilita ve zpracovaném vzorku). Kvantifikace byla provedena prostřednictvím matričních kalibračních křivek s využitím interního standardu, kterým byl ampicilin. Validovaná analytická metoda byla následně použita v rámci depleční studie pro stanovení reziduí amoxicilinu ve studovaných tkáních (svalovina, játra, ledviny, tuk) pokusných zvířat kura domácího. Naměřené hodnoty reziduí slouží jako podklad pro výpočet ochranné lhůty veterinárního léčivého přípravku.

SUMMARY

The analytical method for the determination of amoxicillin in edible chicken tissues (muscle, liver, kidney, fat) was optimized and validated. Liquid chromatography-tandem mass spectrometry with electrospray ionization was used for the analysis. The method optimization was focused on the choice of the extraction, separation and detection conditions. The following validation parameters were tested: linearity, accuracy, repeatability, between-run precision, limit of quantitation, selectivity, stability (standard stability, stability in matrix, transport stability, processed sample stability). The matrix calibration curve with internal standard (ampicillin) was used for the quantitation. The validated analytical method was used for the determination of amoxicillin residues in the studied chicken tissues (muscle, liver, kidney, fat) obtained from the depletion study. The measured values of residues were used for the withdrawal period calculation of the tested veterinary medicinal product.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down