15.06.2023 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Léčení střečkovitosti srnčí zvěře

Hera A. Léčení střečkovitosti srnčí zvěře. Treatment of Ungulate Game. Veterinářství 2023;73(6):327-333.

SOUHRN
Parazitární onemocnění volně žijící spárkaté zvěře jsou významným problémem při hodnocení zdravotního stavu zvěře včetně dopadu těchto onemocnění na pohodu zvířat i bezpečnost potravin. Cílem studie bylo sledování účinnosti a bezpečnosti veterinárního léčivého přípravku na bázi ivermektinu v léčbě střečkovitosti spárkaté zvěře při využití lékové formy perorální prášek do krmiva. Monitoring parazitóz u spárkaté zvěře probíhal v souladu s pokynem Metodika kontroly zdraví zvířat pro rok 2022. Střečkovitost je parazitární onemocnění zvířat působené larvami much čeledi střečkovitých patřících mezi dvoukřídlý hmyz. Střečkovitost se týká především spárkaté zvěře, ovcí, skotu, koní. Podle lokalizace larev střečků v hostiteli (zvěři) se rozlišuje střečkovitost na podkožní a nosohltanovou (původce střeček nosohltanový Cephenemya stimulator a střeček
podkožní Hypoderma diana). K léčbě se úspěšně používá léčivý přípravek ve formě perorálního pulvisu s léčivou látkou ivermektin. Klinické zkoušení – sledování antiparazitární účinnosti a bezpečnosti léčiv se uskutečnilo ve 13 lokalitách, kde myslivecká sdružení na základě nálezů larev střečka se rozhodla léčit poté, když získala povolení regionálního oddělení SVS. Výsledky vyšetření po léčbě střečkovitosti v letech 2021 a 2022 ukazují na pokles pozitivních nálezů larev střečků v důsledku léčby. Vzhledem k zjištěným nálezům larev střečků u spárkaté zvěře je třeba jednoznačně vyjádřit potřebu, resp. povinnost tlumení a léčby tohoto onemocnění, které vyvolává významné utrpení a bolest spárkaté zvěře a často vede i k celkovému oslabení zdravotního stavu až k úhynům.*

SUMMARY
Parasitic diseases of wild ungulates are a significant problem in the assessment of animal health, including the impact of these diseases on animal welfare and food safety. The aim of the study has been monitoring the efficacy and safety of a veterinary medicinal product based on ivermectin in ungulate game warbles treatment utilizing the pharmaceutical dosage form- oral powder into feed. The monitoring of parasitosis in ungulate game was carried out in accordance with the guideline Animal Health Control Methodology for the year 2022. Warbles is a parasitic disease of animals caused by the larvae of flies of the family Oestridae belonging to the insect with single pair of membranous wings. Warbles afflict especially ungulate game,
sheep, cattle, horses. According to the localization of the larvae of warble flies in host (game) the warbles are distinguished as subcutaneous and nasopharyngeal (cause is a deer boftly Cephenemya stimulator and subcutaneus deer warbles Hypoderma diana). Medicinal product in pharmaceutical dosage form of oral powder have been successfully used for warbles treatment. Clinical trials - monitoring of the antiparasitic medicines efficacy and safety was realized in 13 localities, where the hunting societies decided for the treatment based on the findings of warble flies and permitted by the regional department of SVS. The results of the examination after the treatment of warble indicated decrease in positive findings of the larvae of warble as result of treatment in the years 2021 and 2022. In view of the findings of the larvae of warbles, it is necessary to unequivocally express the need or the obligation to suppress and treat this disease, which causes significant suffering and pain in game animals and often leads to a general weakening of the health condition, even to death.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down