Lepší vakcinovat než zabíjet

Možná by bylo šikovnější využít v titulku zprávy expresivnějšího výrazu „vybíjet“, který mají některá média tak ráda. Budiž. Nakonec je tomu tak. Podle dosavadní veterinární legislativy se totiž, pokud se ve stádu objeví nákaza zvaná „nodulární dermatitida skotu“ (dále NDS), musí zlikvidovat celé tzv. ohnisko.

Jde totiž o to, že tato nákaza, která se projevuje podobně jako kravské neštovice, je v jednotné EU veterinární legislativě ve skupině exotických nákaz, tudíž pro ni platí takovýto přísný postup. Přitom je nutné podotknout, že nejde o zoonózu, tj. nákazu přenosnou ze zvířete na člověka. Ano, člověk ji od krávy vážně nechytí!

Nodulární dermatitida skotu, ale v podstatě neštovice, jsou tzv. pox viry. V případě NDS jde
o modifikovaný neštovičný virus od malých přežvýkavců, proto capripox virus (capra – koza), který ale postihuje skot. Obranou je vakcinace.

Komora veterinárních lékařů podporuje stanovisko řady evropských zemí, například Rakouska
a Slovenska a taktéž naší Státní veterinární správy, které usilují o změnu veterinární legislativy,
o novou kategorizaci této nákazy. Nu a z této změny by pak vyplývala možnost preventivní vakcinace, což by zabránilo dalšímu šíření této nákazy z východu a jihu dále do Evropy. EU sice povolila výjimku Bulharsku, tam tedy lze vakcinovat, ovšem z toho vyplývá celá řada dalších negativ, například obchodních omezení. Se změnou legislativy a regulérní vakcinací by tyto zbytečné komplikace odpadly.

V ČR máme již s podobnou vakcinací zkušenost, když se před několika lety likvidovala nákaza zvaná bluetongue neboli katarální horečka ovcí. Ta má s NDS společné to, že ji přenáší hmyz, tiplíci. A působením povětrnostních vlivů, zejména větru, je možné, že se nákaza přenese doslova skokem i o desítky kilometrů dál.

Při této příležitosti je dobré uvést, že dosud jsou české chovy skotu v pořádku. To znamená, že nákazová situace je u nás dobrá, a to jak díky práci chovatelů a veterinárních lékařů, tak státnímu veterinárnímu dozoru. Zdravá zvířata dávají také zdravotně nezávadné produkty, v případě skotu mléko, ale samozřejmě i maso.

V srpnu EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin – European Food Safety Authority) vydala zprávu, kde jasně konstatuje, že nejefektivnější je preventivní vakcinace s modifikovanou eliminací, což znamená, že se plošně preventivně naočkuje skot a pak se utrácejí pouze nemocné kusy. A to funguje lépe než pouhé vybíjení. Podmínkou je ale vakcinace před zavlečením nákazy.

Takže opravdu je lepší včas vakcinovat, preventivně vakcinovat, než posléze vybíjet!*

Josef Duben, PR KVL


 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *