Letní infertilita

Letní infertilita je jedním z nejvážnějších sezónních problémů pro chovatele prasat. Projevuje se zhoršenými parametry reprodukce jako prodloužený interval odstav-inseminace, snížené procento zabřezávání, zvýšené množství anestrických prasnic, přebíhání v důsledku rané embryonální mortality, menší vrhy, zpožděná puberta prasniček a výskyt jalových prasnic.
Na letní infertilitě se vedle vlastních geneticky zakódovaných důvodů (prase je z hlediska reprodukce sezónní zvíře, které se vyhýbá páření v pozdním létě) podílí řada externích faktorů. Z nich se zdají být nejdůležitější zvýšená teplota a světelný režim. Nižší příjem krmiva během laktace v horkém období a vlastní stres z přehřátí, kdy se zvyšuje hladina glukokortikoidů a tím snižuje sekrece LH, zhoršují funkci vaječníků. Regulace délky světelného dne na 10 hodin v terénních pokusech nepřinesla viditelné výsledky, zdá se tedy, že pouze snížení teploty a zamezení stresu z přehřátí může spolu s hormonálním ovlivněním zvířat snížit negativní důsledky letní infertility. Data na grafu (Ouiniou and Noblet in 1999) ukazují, jak zvýšená teplota ovlivňuje celkový počet novorozených selat.
Prasničky mají v letních měsících sníženou schopnost produkce gonadotropních hormonů, nezbytných pro normální vývoj pohlavní dospělosti. I přes přítomnost kance je v létě stimulace prasniček nedostatečná, jak ukazuje tabulka. Tab.

Řešení
Zapezpečení termického komfortu větráním, sprchováním zvířat či jiným způsobem chlazení má své technologické limity. V některých případech pomůže změna v systému krmení, zejména zvýšení frekvence krmení na 4x denně během březosti a hlavně během kojení.
Cílem je zabezpečit optimální prostředí v děloze pro nidaci vajíček a udržení březosti a samozřejmě rychlý nástup fertilní říje po odstavu. Regulované puerperium s použitím Enzaprostu T těsně po porodu plošně u všech prasnic zajistí rychlé vypuzení lochií a následnou involuci dělohy. Enzaprost T také vyvolá lýzu eventuálních reziduálních žlutých tělísek, které u prasnic mohou přetrvávat i po porodu a produkovat ještě určité množství progesteronu, který snižuje kontraktilitu dělohy a brání negativní vazbou na produkci GnRH vývoji nového cyklu.
Hormonální manipulace prasnic kombinací sérového a choriového gonadotropinu v dávce 400 I. U. PMSG + 200 I. U. hCG ve specialitě Gestavet inj. vede ke zkrácení intervalu odstav-inseminace. PMSG imituje funkci FSH a stimuluje růst folikulů, zvyšuje hladinu estradiolu a indukuje říji, hCG imituje funkci LH, což vede k ovulaci. Gestavet inj. tak zajišťuje nástup říje a snižuje výskyt anestrických prasnic. Zejména pokud se prodlužuje interval odstav říje v průměru na více než 10 dní, je ekonomicky výhodné ošetřit Gestavetem inj. všechny prasnice v den odstavu. Účinek lze potencovat aplikací gonadorelinu v dávce 50 mcg pro toto.
Stejným způsobem, tedy aplikací Gestavet inj. lze pochopitelně i v letním období úspěčně indukovat a synchronizovat pubertu u prasniček a zajistit tak dostatek zvířat k naplnění turnusů.

MVDr. Roman Krejčí
CEVA Sante Animale

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *