16.10.2020 | 04:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Leukocytární poměry v periferní krvi – němí svědci u nádorových procesů

Řeháková K., Škorová K., Černá L., Doubek J. Leukocytární poměry v periferní krvi – němí svědci u nádorových procesů.
Leukocyte ratios in peripheral blood – silent witnesses in oncological processes. Veterinářství 2020;70(10):565-568.

SOUHRN

Leukocytární poměry představují výpočtem získaný parametr z naměřených hodnot celkových počtů buněk v průběhu automatické analýzy periferní krve. V humánní onkologii se jednotlivé poměry odrážející nerovnováhu buněčné imunity, nejčastěji zastoupené poměrem neutrofilů k lymfocytům (neutrophil-to-lymphocyte ratio, NLR), lymfocytů k monocytům (lymphocyte-to-monocyte ratio, LMR) a trombocytů k lymfocytům (platelet-to-lymphocyte ratio, PLR) uplatňují zejména v roli prognostických markerů. Pouze za poslední rok byla korelace s délkou přežití, resp. možnost predikce odpovědi na terapii prokázána u celé řady karcinomů, ale také sarkomů, maligních melanomů nebo lymfomů. Role zánětu provázejícího maligní nádory i protinádorové imunitní odpovědi však svojí komplexností přesahují rozsah tohoto sdělení. Cílem článku je stručně shrnout výsledky pilotních studií věnovaných vypovídající hodnotě leukocytárních poměrů u psů s nádorovým onemocněním a nastínit tak možnost jejich začlenění do laboratorního profilu ve formě klinicky snadno dostupného markeru.

SUMMARY

Leukocyte ratios represent calculated parameters from measured cell counts obtained during automatic blood analysis. In human oncology different leukocyte ratios reflecting imbalance of cell immunity, mostly expressed as neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), lymphocyte-to-monocyte ratio (LMR) and platelet-to-lymphocyte ratio (PLR), were recognised as important prognostic markers. During last year, correlation with outcome and prediction of patient’s response to therapy was confirmed in most of carcinomas, but also sarcomas, malignant melanomas and lymphomas. However the role of inflammation and immune anti-tumor response is much more complex. The aim of this article is to summarize results of veterinary pilot studies evaluating leukocyte ratios in dogs with neoplastic disorders and to outline their potential of routinely available clinical marker.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down