09.11.2021 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Lze prevencí, profylaxí a biosekuritou omezit vznik rezistence k antimikrobiálním látkám?

Novák P., Malá G., Prášek J. Lze prevencí, profylaxí a biosekuritou omezit vznik rezistence k antimikrobiálním látkám? Is it possible to restrict the antimicrobial resistance development by prevention, prophylaxis and biosecurity? Veterinářství 2021;71(11):628-634.

SOUHRN
Novák P., Malá G., Prášek J. Veterinářství 2021;71(11):628-634.
Práce je zaměřena na vyhodnocení možnosti omezení vzniku rezistence k antimikrobiálním látkám prostřednictvím dodržování zásad správné chovatelské praxe s důrazem na zajištění odpovídající úrovně imunity mláďat, optimalizace chovného prostředí, výživy a napájení, minimalizace stresu a potenciálního rizika expozice zvířat patogenům. Zavedení a důsledné dodržování zásad biologické bezpečnosti vede ke snížení morbidity a mortality, a tím i ke snížení množství antimikrobik, používaných v chovech s následným zlepšením produkčních i reprodukčních ukazatelů a konečně i ekonomické profitability chovatelů. Dalším z faktorů umožňujících snížení množství antimikrobiálních látek používaných v chovech bude v nejbližší budoucnosti vakcinace.

SUMMARY
The work is focused on evaluating the possibility of reducing the development of resistance to antimicrobials by following the principles of good breeding practice with emphasis on ensuring adequate levels of immunity of young animals, optimization of breeding environment, nutrition and watering, stress minimizing and potential risk of animal exposure to pathogens. The introduction and strict adherence to the principles of biosecurity leads to a reduction in morbidity and mortality, and thus to the reduction of the amount of antimicrobials used on farms with a consequent improvement in production and reproduction indicators and at the end, the economic profitability of farmers. Vaccination will be another factor in reducing of the amount of antimicrobials used on farms in the near future.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down