27.03.2023 | 11:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Makrorabdóza v chovu výstavních kanárů a zebřiček

Vrbasová L., Molinková D., Obdržálek D., Linhart P., Knotek Z. Makrorabdóza v chovu výstavních
kanárů a zebřiček.
Veterinářství 2023;73(3):135-138.

SOUHRN
V práci bylo sledováno 82 výstavních kanárů a zebřiček s klinickými příznaky odpovídajícími makrorabdóze. Metodou kvantitativní PCR (qPCR) trusu byl Macrorhabdus ornithogaster potvrzen u 58,54 % (48/82) vyšetřovaných jedinců, u 31,7 % (26/82) jedinců byl také potvrzen mikroskopickým vyšetřením nátěru trusu. Rozdíl výsledků obou metod byl statisticky vysoce významný (p < 0,01). Mezi qPCR pozitivními jedinci bylo 66,67 % samic (28/42) a 50 % (20/40) samců. Rozdíl v prevalenci mezi samicemi a samci však nebyl statisticky významný (p > 0,05). Macrorhabdus ornithogaster byl metodou qPCR potvrzen u 29,73 % (11/37) vyšetřených kanárů a 82,22 % (37/45) zebřiček. Rozdíl v prevalenci mezi souborem kanárů a zebřiček byl statisticky vysoce významný (p < 0,01) přesto, že mimo odchov mláďat byli ptáci umístěni ve společných klecích. Vyšetřením qPCR trusu odebraného v době odstavu od mláďat šestnácti pozitivních párů byla zjištěna prevalence makrorabdózy mezi mláďaty 81,25 % (13/16). Vysoká prevalence (100 %) byla zaznamenána u jedinců, u kterých byla makrorabdóza příčinou úhynu (9/9). Porovnáním 25 párových vzorků čerstvého a suchého trusu metodou qPCR nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl (p > 0,05).

SUMMARY
A colony of exhibition canaries and zebra finches (82 individuals) known with the history of clinical symptoms of macrorhabdosis was monitored. With the method of quantitative PCR (qPCR) method for the determination of the pathogen in droppings Macrorhabdus ornithogaster was confirmed in 58,54 % (48/82) of birds. The causative agent was confirmed by microscopic examination of faeces in 31,7 % (26/82) birds. The difference between the results was significant (p < 0,01), while the difference between female birds and male birds was not statistically significant (p > 0,05). Macrorhabdus ornithogaster was
diagnosed by the qPCR method in 29,73 % (11/37) canaries and 82,22 % (37/45) zebra finches. This difference was significant (p < 0,01), despite the fact that all the birds were housed in common cages. The qPCR examination revealed a high prevalence 81,25 % (13/16) among fledgelings. By comparing 25 paired wet (fresh) and dry (old) faecal samples, no significant differences was found (p > 0,05).*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down