Máme se bát, anebo nikoli?

Státní veterinární správa obdržela avízo z Generálního ředitelství Zdraví a ochrany spotřebitele Evropské komise (DG SANCO), že hned na počátku příštího roku zamíří do ČR na inspekci tří skupiny po dvou inspektorech prověřit připravenost našich zpracovatelských závodů na vstup do EU. A to od 19. do 30. ledna 2004.

O takovéto misi Státní veterinární správa pochopitelně ví, že přijde, dnes však víme přesné datum a i šíři záběru. Bruselští inspektoři mají zájem prověřit závody zpracovávající tzv. červené maso, drůbež, ryby, závody na „vaječné produkty“, mlékárny a sýrárny a v podstatě veškerý sektor zpracovávání potravin živočišného původu.
Považujeme za vhodné na tuto skutečnost upozornit s úmyslem upozornit všechny zpracovatelské podniky a jejich provozy na to, že všechny kroky, které Státní veterinární správa a orgány veterinárního dozoru konají, nejsou zbytečné a samoúčelné. Členské země EU si logicky přejí, aby neměly s budoucími členskými zeměmi problémy, se kterými se někdy právě kvůli vlastní neblahé zkušenosti stále ještě potýkají. Je to i naším logickým zájmem přesvědčit EU, že naše slovo platí, a že naše potravinářská výroba kromě toho, že splňuje stavební a technologické požadavky na výstavbu provozů, jak vyplývá z legislativy EU, produkuje zdravotně nezávadné a kvalitní výrobky, ale je i skutečně konkurenceschopná.
Tato lednová inspekce z EU je jednou z posledních před vstupem a na jejím výsledku opravdu bude hodně záležet jak bude vypadat závěrečná hodnotící zpráva především ve vztahu k možnosti obchodu – po vstupu ČR do EU. Nedopadla-li by dobře, mohlo by to znamenat, že tok veterinárního zboží by byl pouze jednostranný. To znamená, že naši producenti by mohli být z možnosti uplatňovat své potravinářské výrobky na komunitárním trhu na dobu, než zajistí nápravu, vyloučeni.
Státní veterinární správa bude tedy inspektorům z DG SACO prezentovat naše kroky, na jejichž základě nebudou u nás po 31. 12. 2003 fungovat takové provozy, které nesplnily to, co říká novelizovaný veterinární zákon a jeho prováděcí vyhlášky. Tedy takové provozy, které si buď o schválení do tohoto data nepožádaly anebo jim toto schválení příslušnými krajskými veterinárními správami nebylo uděleno.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *