14.07.2016 | 11:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mapování řek pro ryby a jejich migraci

Ochránci přírody mapují překážky v řekách, které brání rybám v jejich přirozeném pohybu. Projekt migračních bariér a rybích přechodů bude přístupný veřejnosti na webových stránkách. Najdete zde informace o konkrétním jezu a zda se v jeho blízkosti nachází vodní elektrárna.

Českou říční síť dělí více než 6000 překážek, především jezy často vyšší než jeden metr. Ryby ale mají problémy překonat i dvaceticentimetrovou bariéru. Statistiky jezů nižších než jeden metr neexistují, přestože se za posledních deset let situace zlepšila. Projekt Agentury ochrany přírody a krajiny ČR sleduje chování ryb a předkládaný návrh by měl učinit řeky prostupnějšími. Agentura spolupracuje s ministerstvem životního prostředí a Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, který dlouhodobě aktualizuje koncepci zprůchodňování říční sítě. Vědci ryby čipují a vybavují vysílačkami.

Ochranáři zjišťují, zda fungují vybudované rybí přechody. Mnoho překážek je nebezpečných pro ryby, které migrují mezi sladkovodním a mořským prostředím, pro úhoře říčního a lososa obecného.
Výstavbu rybích přechodů financují především evropské fondy, z národních programů jsou dotovány z Programu revitalizace říčních systémů. Podle údajů ministerstva životního prostředí se do vybudování téměř 80 přechodů z obou fondů od roku 2001 investovalo 338 milionů korun.
Prostupnost vodních toků ovlivňuje i to, jak se s vodami nakládá, například pro energetické účely, což snižuje vodu v korytě. V sušších obdobích je to pro přežití vodních živočichů zásadní. Ochránci budou sledovat i hydrologické podmínky v určitých lokalitách, vliv sucha nebo povodní na vzácné a chráněné druhy ryb. Projekt skončí na jaře v příštím roce. Na něj by měla navazovat kompenzační opatření, která rybám i jiným vodním a na vodu vázaným organismům pomohou přečkat kritická období. Získané údaje budou ochranáři porovnávat se zkušenostmi ze zahraničí.*
Zdroj: www.ctk cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down