12.08.2016 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Markery onemocnění srdce ve veterinární praxi

Diagnostika onemocnění srdce může být u malých zvířat obtížná. Anamnéza je obvykle nespecifická, přítomnost nebo intenzita šelestu nemusí vždy odpovídat závažnosti onemocnění, souběžné onemocnění plic může znesnadnit interpretaci RTG hrudníku a další diagnostické možnosti (např. echokardiografie) jsou relativně nákladné a nemusí být vždy dostupné.

 

V centru zájmu jsou tak biomarkery vyskytující se v krvi, které by byly schopné odhalit onemocnění srdce a určit jeho závažnost. Biomarker je látka, která je specifická k orgánu nebo tkáni, je uvolňovaná úměrně k míře poškození nebo onemocnění. Aby byl biomarker klinicky užitečný, měl by poskytovat informace o diagnóze, prognóze nebo reakci na terapii, které nejsou běžně dostupné pomocí konvenčních metod.

 Srdeční troponiny

Jako markery se využívají srdeční troponin T (cTnT), srdeční troponin I (cTnI) a troponin C. Jedná se o tři myokardiální proteiny, které jsou navázané na aktinová vlákna kardiomyocytů. Troponinový komplex reguluje vazbu vápníku a následnou interakci mezi aktinovými a myozinovými vlákny. Poškození kardiomyocytů a sarkolemy vede k uvolnění troponinů do extracelulárního prostoru a do cirkulace. V současnosti jsou dostupné dva veterinární testy pro detekci troponinů: i-Stat Cardiac Troponin assay, Abaxis a Troponin-I, IDEXX Laboratories, oba testují přítomnost cTnI.

 Natriuretické peptidy

Hlavní natriuretické hormony produkované myokardem jsou BNP a ANP a jejich prohormony (proBNP a proANP). Jak proBNP tak i proANP jsou produkovány atriálními a v menší míře i ventrikulárními kardiomyocyty. C-BNP a C-ANP mají krátký poločas rozpadu, NT-proBNP a NT-proANP jsou stabilnější, a tak mohou být lépe využívány pro stanovení. V USA jsou dostupné tři komerční testy pro stanovení natriuretických peptidů: stanovení C-BNP u psů (Cardio-BNP, Antech Diagnostics) a dva testy pro NT-proBNP (CardioPet proBNP-Canine, IDEXX Laboratories a CardioPet proBNP-Feline, IDEXX Laboratories). Oba testy vyžadují specificky odebraný vzorek krve pro zpomalení degradace během odběru a transportu vzorku do laboratoře.

Limity stanovení srdečních biomarkerů

Omezení ve stanovení srdečních biomarkerů mohou vyplývat z neschopnosti správně získat a transportovat vzorky nebo také z vlivu systémových onemocnění na produkci nebo vylučování těchto markerů. NT-proBNP a C-BNP vyžadují specifickou odběrovou techniku a zkumavky, aby se zabránilo degradaci BNP během transportu. Špatná technika odběru, stání při pokojové teplotě nebo opakované mražení a tání mohou způsobovat nepřesnosti. NT-proBNP i C-BNP jsou vylučovány ledvinami, takže mohou být zvýšené u pacientů s akutním nebo chronickým onemocněním ledvin. Se zhoršováním činnosti ledvin se pak zvyšují i tyto hodnoty. Mnoho provedených studií týkajících se NT-proBNP nezařadilo do sledovaných skupin pacienty s onemocněním ledvin, takže je nutné u těchto pacientů výsledky interpretovat opatrně. Zvýšená hladina NT-proBNP byla také popsána u pulmonální hypertenze nebo hypertyreózy koček. I u těchto pacientů je nutná opatrnost při interpretaci.*

OYAMA, M.A. Using cardiac biomarkers in veterinary practice. Vet Clin North Am Small Anim Pract 2013;43:1261-1272.

 Z anglického originálu přeložila MVDr. Simona Králová-Kovaříková

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down