16.12.2021 | 03:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Masivní obstipace jako příčina akutní, život ohrožující dyspnoe u želvy ostruhaté (Centrochelys sulcata)

Čermáková, E., Zbořilová, H., Kolečkářová, M., Ziszisz Á., Knotek, Z. Masivní obstipace jako

příčina akutní, život ohrožující dyspnoe u želvy ostruhaté (Centrochelys sulcata). Veterinární klinika 2021;18(6):263-267

SOUHRN

Krvácení z nozder, epistaxe, nepatří u plazů mezi běžné projevy respiratorních či jiných onemocnění. Vždy se jedná o akutní stav, kdy je třeba zahájit hemostázu a současně indikovat vyšetření, která pomohou odhalit příčinu. Dospělá samice želvy ostruhaté (Centrochelys sulcata) byla přijata na kliniku s výraznou symptomatologií – u pacienta byla klinicky patrná dyspnoe a dyschézie, kdy tyto stavy vyústily v  epistaxi. Rentgenologické vyšetření odhalilo masivní náplň trávicího traktu. Dyspnoe u plazů může být jednak zapříčiněna postižením dýchacího aparátu nebo se může jednat o utlačení plicního pole např. z důvodu obstipace tak, jako tomu bylo i v našem případě. I přes zahájení konzervativní terapie, nedošlo ke zlepšení zdravotního stavu pacienta a bylo přistoupeno k chirurgickému zákroku. Postupně byla vybavena tuhá masa tvořená nestrávenými zbytky rostlinné potravy a drtí vaječných skořápek. Rekonvalescence proběhla v pořádku, týden po zákroku byl pacient propuštěn do domácí péče. Aktuálně přijímá potravu bez obtíží, vylučování je pravidelné.

SUMMARY

Bleeding from the nostrils, epistaxis, is not a common manifestation of respiratory or other diseases in reptiles. It is always an acute condition where it is necessary to start hemostasis and at the same time indicate examinations that will help reveal the cause. An adult female African spurred tortoise (Centrochelys sulcata) was admitted to a clinic with significant symptomatology – the patient had clinically evident dyspnoea and dyschesis, when these conditions resulted in epistaxis. X-ray examination revealed a massive filling of the digestive tract. Dyspnoea in reptiles can be caused either by respiratory disorders or it can be a suppression of the lung field, for example, due to constipation, as was in our case. Despite the initiation of conservative therapy, the patient's health did not improve and surgery was performed. Gradually, solid mass consisting of undigested residues of plant food and crushed eggshells was equipped. The convalescence went well, a week after the operation the patient was released to home. Currently she eats without any problem, the passage of feces is on regular base.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down