Meloxikam v terapii obstrukční formy FIC

Onemocnění dolních cest močových (FLUTD, feline lower urinary tract disease) je běžným klinickým problémem, který se objevuje až u 13 % koček přiváděných k ošetření. Bez ohledu na etiologii jsou klinické příznaky podobné (dysurie, hematurie, polakisurie, periurie).

 

 

Často se příčinu nepodaří určit a po vyloučení urolitiázy, bakteriální infekce a neoplazie je u takových koček diagnostikována idiopatická cystitida (FIC, feline idiopathic cystitis). Ta se popisuje u 55-69 % koček s FLUTD. Obstrukční uropatie je stav, který má s adekvátní péčí výbornou prognózu s přežitím více než 90 %. Rekurence se objevuje až u 58 % pacientů, což má finanční i psychologický dopad na majitele a může přispět k rozhodnutí o eutanazii namísto dalšího konzervativního nebo chirurgického řešení. V několika studiích se rekurence objevila během prvního týdne po vyjmutí katétru.

 

Zánět probíhající v močovém měchýři je spojen s uvolňováním různých látek (eikosanoidy, histamin, kininy, serotonin, prostaglandiny), které zprostředkovávají vnímání bolesti v CNS stimulací nociceptorů. U pacientů s idiopatickou cystitidou bylo identifikováno zvýšené množství mastocytů ve stěně močového měchýře. V minulosti byl hodnocen vliv protizánětlivých dávek prednisolonu na průběh onemocnění, nicméně ve srovnání s placebem nebyl zjištěn žádný účinek. Nesteroidní antiflogistika jsou v terapii idiopatické cystitidy veterináři běžně používána. Zatím však nebyla provedena žádná prospektivní studie, která by zjišťovala jejich účinnost. Nesteroidní antiflogistika inhibují aktivitu cyklooxygenázy a snižuje syntézu prostaglandinů. Meloxikam patří do skupiny oxikamů se slabou selektivitou pro COX-2, která se hojně objevuje v místech zánětu. Protizánětlivý a analgetický účinek meloxikamu by tak mohl mít kladný vliv na kočky s FIC.

 

DORSCH, R., ZELLNER, F., SCHULZ, B., SAUTER-LOUIS, C., HARTMANN, K. Evaluation of meloxicam for the treatment of obstructive feline idiopathic cystitis. J Feline Med Surg 2015; 1-9. DOI: 10.1177/1098612X15621603. (Epub ahead of print.)

 Z anglického originálu přeložila MVDr. Simona Králová-Kovaříková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *