22.03.2007 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Memorandum účastníků shromáždění chovatelů prasat a dalších zemědělců

Státní administrativa a politici nemají zájem vzniklou krizovou situaci řešit.

My účastníci shromáždění chovatelů prasat a dalších zemědělců, kteří jsme se sešli ve Větrném Jeníkově po analýze stavu, diskusi a vzájemné výměně názorů konstatujeme, že:
1) Chov prasat, chov dalších monogastrických zvířat, jakož i celá živočišná výroba v ČR se nachází v hluboké krizi, která vyústí v další razantní snížení stavů a následný kolaps podnikatelských subjektů, přičemž byli již vyčerpány vnitřní možnosti řešení a smírné řešení problémů.
2) Prohlubuje se nerovnováha v potravinové vertikále vlivem sílícího diktátu obchodních řetězců, které přistupují k další redukci nákupu potravinářských výrobků ve prospěch výrobků ze zahraničí.
3) Vedle toho probíhá celá řada nepříznivých jevů, jako jsou – příprava uvolnění nákupu půdy cizincům, příprava restrikcí v rozpočtu pro příští období, odklad startu biopaliv, změna systému realizace plateb EAFRD s negativními finančními dopady
4) Pokračuje nezájem státní administrativy a politiků vzniklou krizovou situaci řešit, přes sliby dané v předvolební kampani.

Na základě těchto faktů, na základě obšírné diskuse vyslovujeme následující závěry:
1) Pověřujeme ustavený krizový štáb při AK ČR k zorganizování úvodní protestní akce 26.3.2007 na hranicích s Rakouskem a zvážení dalších razantnějších akcí po vzoru francouzských zemědělců.
2) Pověřujeme ustavený krizový štáb při AK ČR připravit masivní přesvědčovací a vysvětlovací akci českých spotřebitelů ve prospěch českých potravin
3) Vyzýváme české politiky, aby šli příkladem a podpořili české potraviny, české zpracovatele a české zemědělce a v případě přehlížení našich zájmů příklady zveřejňovat.
4) Vyzýváme zákonodárce PS PČR, aby ve spolupráci s AK ČR zpracovali a schválili takovou novelu zákona o hospodářské soutěži, která by přinutila obchodní řetězce ke korektnímu chování a zamezila nerovné vztahy s jejich dodavateli, tak jako v jiných zemích EU.
5) Vyzýváme zemědělce k posílení své pozice vstupem do odbytových organizací.
6) Je nutno vyhodnocovat kvalitu dovážených potravin a jejich prodej v obchodních řetězcích a ve spolupráci s kontrolními orgány odhalovat hrubé nedostatky a prohřešky na spotřebitelích
7) Vyzýváme zpracovatele a obchodníky ke snížení marží ve prospěch navýšení ceny producentů masa tak, aby tito mohli přežít.
8) Žádáme MZe, aby se stavem odvětví chovu prasat zabývalo a zaměřilo se na posílení jeho finančních zdrojů, například prostřednictvím fondu EAFRD. Aby podpořilo ozdravovací programy a zasadilo se o legislativu, která zrovnoprávní postavení chovatelů, např. změnou zákona o veterinární péči.
9) Závěrem důrazně upozorňujeme naše spotřebitele, že uměle snížená cena masa a masných výrobků nebude po likvidaci domácích producentů platit. Vývoj bude podobný, jaký je například u brambor.
Závěrem vyzýváme delegáty nadcházejícího XIV. sněmu AK ČR, který se sejde 29.3.2007 ve Velké Bystřici, aby se tímto memorandem, jakožto dalším vývojem po dnešním shromáždění zabývali a stanovili další postup na úrovni mandátu sněmu.

Přečteno a odsouhlaseno všemi účastníky shromáždění
Předseda návrhové komise: Ing. Jaroslav Hajda, CSc., předseda Svazu chovatelů prasat Čech a Moravy

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down