Mendelova univerzita v Brně pomůže firmám při ověření příznivého vlivu potravinářských výrobků na lidské zdraví

V polovině prosince vstoupilo v účinnost nařízení Evropské komise, jehož součástí je seznam schválených zdravotních tvrzení o příznivém vlivu výrobku na zdraví a vývoj člověka.

Nařízení se dotklo řady výrobců potravin, nápojů a doplňků stravy. K tomu, aby firmy mohly na svých výrobcích uvádět údaje o jejich příznivém vlivu na lidský organismus, musí být toto tvrzení vědecky ověřeno a schváleno Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) má zkušenosti s ověřovacími studiemi na zdravotní účinky látek obsažených v potravinách, a je tedy připravena firmám pomoci při řešení této situace.
 
Mendelova univerzita v Brně má špičkové vědecké i přístrojové vybavení pro výzkum potravin a doplňků stravy a zjištění jejich vlivu na lidský organismus především v oblasti mikrobiologie a botaniky.
 
MENDELU zaštítí firmám výzkum
Díky znalosti problematiky výzkumu, přístupu k vědeckým databázím a publikacím i kontaktům na výzkumné partnery by mohla univerzita výzkum zaštítit a v průběhu trvání koordinovat. Vědecká pracoviště mohou kromě vlastního výzkumu provádět i sekundární průzkum s cílem najít informace o již provedených klinických studiích na prokázání zdravotních vlivů konkrétních složek potravin, jež mohou doplnit, a tím urychlit i zlevnit, zadanou studii. Více argumentů představuje také větší pravděpodobnost úspěchu při schvalování tvrzení u EFSA. Rozsáhlejší studie mohou vyžadovat spolupráci dalších vědeckých partnerů. Mendelova univerzita v Brně je schopna identifikovat vhodné výzkumné partnery, např. kliniky pro případné klinické studie, (výzkum na lidech atd.) a dohodnout jejich zapojení do projektu.
 
Spolupráce s komerční sférou probíhá už několik let
Příkladem spolupráce univerzity s výrobci potravin je výzkum vlivu probiotik obsažených v jogurtu na lidské zdraví. Výzkum pro předního českého výrobce jogurtů prováděla mikrobiologická laboratoř Ústavu technologie potravin. Studie, jíž se účastnily desítky lidských dobrovolníků, prokázala, že při několikatýdenní konzumaci jogurtu obohaceného probiotickými kulturami se průkazně ve střevě snížily počty potenciálně patogenních (nemoci vyvolávajících) mikroorganismů.
 
Na výzkum potravin obsahujících složky rostlinného původu se specializuje Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Dle slov prof. Jaroslavy Ehrenbergerové zde mohou firmám pomoci kromě odhalení nežádoucích složek také s identifikací míry výskytu hlavních účinných látek obsažených v rostlinné surovině či potravině, a to pomocí vyspělé laboratorní techniky a nových molekulárních metod. Ústav může rovněž zabezpečit projektové naplánování a vedení případného zakázkového výzkumu včetně možnosti ověřování rostlinných materiálů v řízených polních pokusech na pokusných pozemcích MENDELU.
 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *