26.09.2006 | 09:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus na farmách prasat

Je hlavním nozokomiálním patogenem v mnoha evropských zemích i ve světě.

Meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA) se stal hlavním nozokomiálním patogenem, značně rozšířeným v mnoha evropských zemích i ve světě. Prevalence MRSA v Holandsku doposud nepřesahuje mezi klinickými izoláty jedno procento, a je nejnižší v Evropě. Tuto nízkou prevalenci pravděpodobně nejlépe vysvětluje národní politika, která spočívá v pečlivém skríningu a izolaci všech osob, kteří jsou vystaveni vysokému riziku výskytu MRSA při hospitalizaci v nemocnici. V nedávné studii bylo mezi 10 000 pacienty, kteří byli přijati do čtyř holandských nemocnic, 23 % pozitivních na S. aureus, ale pouze 0,03 % izolátů bylo meticilin-rezistentních. Při skríningu pacientů přijatých v r. 2004 byl před operací zjištěn MRSA u dítěte, přičemž nikdo z rodiny nebyl v nemocnici léčen, ale rodina žila na farmě a chovala prasata. Z důvodu možného šíření MRSA mezi holandskými pacienty jsme vyšetřili majitele prasat a jejich zvířata v příslušném regionu. Byli zjištěni dva pozitivní jedinci, a to majitel farmy prasat a syn veterinárního lékaře, který pracoval převážně s prasaty; zanedlouho byl MRSA prokázán u jmenovaného veterináře a u zdravotní sestry v nemocnici, kam byl přijat syn veterináře. Ačkoliv se dokumentované případy neshodovaly v čase a mnohdy ani v lokalitě, sdílely určité společné rysy. Ve všech případech byli rodinní příslušníci MRSA-pozitivní, dekolonizace byla opakovaně neúspěšná a genotypizace kmenů klasickou pulzní elektroforézou (PFGE) nebyla možná. Izoláty MRSA byly testovány na přítomnost S. aureus pomocí specifické DNA. Obecně byly zjištěny tři různé kmeny MRSA, včetně nového typu spa t108. Z toho vyplývá, že mezi majiteli prasat a v populaci prasat jsou přítomny četné kmeny MRSA. Neočekávaně vysoká frekvence MRSA v kohortě regionálních majitelů prasat (> 760krát vyšší než v holandské populaci) indikuje, že je tato profese vystavena vysokému riziku kolonizace MRSA včetně nebezpečí přenosu na kontaktní osoby.
Voss A., Loeffen F., Bakker J., Klaassen C., Wulf M. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in pig farming. Emerg Infect Dis. http://www.cdc.gov/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down