Mezinárodní den proti přepravě zvířat

Česká republika má v současné době efektivnější předpisy upravující přepravu hospodářských zvířat než Evropská Unie. Podle novely zákona na ochranu zvířat proti týrání (z. č. 246/1992 Sb.), platné od 1. 3. 2004, mohou zvířata přepravovat pouze přepravci mající odbornou kvalifikaci včetně osvědčení o způsobilosti, které je vydáno na základě úspěšně složené zkoušky po dvoudenním kurzu.

Podle Státní veterinární správy ČR kurz dosud absolvovalo přes 700 účastníků. SVS ČR také vede registr přepravců zvířat. Obě tyto novinky jsou v EU nyní pouze ve stavu návrhů, stejně tak jako zkrácené limity pro přepravu zvířat, které ČR již stanovila.
Věříme, že vykročení České republiky správným směrem z pohledu situace pro zvířata bude pokračovat a že tyto změny brzy schválí také orgány EU. Pozitivní změny bylo u nás možné nastolit díky vůli SVS ČR, která postupně podmínky pro přepravu zvířat zpřísňovala tak, aby bylo předcházeno jejich strádání. Dovolíme si dodat, že také činností naší organizace. Od roku 2000 vedeme kampaň za ukončení dlouhodobé přepravy hospodářských zvířat na jatka či výkrm. Kampaň je součástí mezinárodní aktivity organizace pro ochranu hospodářských zvířat Compassion in World Farming a její Evropské koalice pro hospodářská zvířata.
Státní veterinární správa ČR také veřejně deklaruje připravenost pro naplnění dalšího kroku vedoucího k zastavení dlouhodobé přepravy hospodářských zvířat na jatka či výkrm (a také požadavku organizací pro ochranu zvířat) a to, umožnit porážení hospodářských zvířat co nejblíže místu chovu či výkrmu na území svého státu tak, aby na dlouhé vzdálenosti bylo přepravováno pouze maso a živočišné výrobky.
Z výše uvedených novinek platných v ČR vidíme jako velmi přínosné především povinnost absolvovat kurz a získat osvědčení a vedení registru přepravců. Účastníci kurzu – přepravci snad pochopí, že přepravovat zvířata znamená něco více, než zvířata jen natlačit do vozidla a v cíly je „nějak dostat“ ven, ale že je to přeprava živých tvorů vyžadující zvláštní a ohleduplný přístup.
Přeprava na dlouhé vzdálenosti stále pokračuje:
V uplynulém roce bylo z ČR vyvezeno za účelem porážky 3 923 ks skotu a tisíce hospodářských zvířat (skot, drůbež, prasata včetně selat) za účelem výkrmu.
Často se jedná i o státy, které s námi nesousedí: např. Libanon (2 931 ks skotu k porážce), Albánie (143 ks skotu k porážce), Bosna a Hercegovina (541 ks skotu k porážce) a dále do zemí jako je Itálie, Řecko, Španělsko, Nizozemsko, ale i třeba Moldávie (přes dva tisíce kusů drůbeže).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *