04.10.2010 | 11:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mezinárodní den zvířat

4. říjen

Mezinárodní den zvířat připadá na svátek sv. Františka z Assisi, který zvířata vnímal jako živé bytosti, které dokázaly někdy lépe porozumět jeho slovům, než lidé.
V naší kultuře je vztah ke zvířatům ať hospodářským, či zájmovým, poměrně dobrý, nicméně tyto etické zásady byly včleněny například do veterinárního zákona, zákona na ochranu zvířat proti týrání i do občanského zákoníku.
Např. preambule zákona na ochranu zvířat proti týrání uvádí, že "Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka". Dozor provádí orgány policie, samozřejmě s odborníky státního veterinárního dozoru, tj. s inspektory krajských veterinárních správ. V loňském roce tak naši lidé uskutečnili 14 688 kontrol a v 880 případech zjistili závady. Podnětů podaných občany bylo loni podstatně méně než v roce 2008, tedy 426 proti 705 podnětům. To je potěšitelné. Avšak u zájmových zvířat je situace mírně horší, v roce 2008 to bylo 8, 9 % závad, v roce 2009 ale 11,2 %. To znamená, že zde jsou jisté rezervy, jak v osvětě, tak v případných postizích.
Určitě je dobré zmínit, že žádné problémy, pokud jde o zacházení se zvířaty, tj. s welfare, nebyly nikdy zjištěny v zoologických zahradách.
Na osvětě a zlepšení péče o zvířata se kromě orgánů Státní veterinární správy ČR podílí řada nevládních organizací, například Nadace na ochranu zvířat, která se podílí na grantech, které řeší welfare, Společnost pro zvířata, která mimo jiné pořádá odborné semináře, Zemědělská univerzita v Praze či Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, které se mimo jiné aktivity podílejí na pořádání kurzů pro dopravce a pro ty, kdo chtějí získat kvalifikaci pro odchyt toulavých zvířat. Samozřejmě nelze pominout ani činnost a aktivity Ministerstva zemědělství ČR, zejména Oddělení ochrany zvířat.
Nelze si, jak je z předchozího patrné, myslet, že vše dobře běží. Do legislativního a veterinárního soukolí je třeba stále „lít olej“ iniciativy a snahy zvířatům prospívat.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down