12.11.2012 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mezinárodní konference o virových kontaminacích potravin a životního prostředí v Portugalsku

Třetí konference týkající se této problematiky (3rd Food and Environmental Virology Conference) se konala 7. – 10. října 2012 v Lisabonu

International Society for Food and Environmental Virology (SFEV) je mezinárodní společnost zabývající se novými poznatky v oblasti virologické bezpečnosti potravin a životního prostředí. Třetí konference týkající se této problematiky (3rd Food and Environmental Virology Conference) se konala 7. – 10. října 2012 v Lisabonu v Instituto Superior Técnico (IST), což je s 10 000 studenty největší technologická vysoká škola v Portugalsku. Akce se zúčastnila více než stovka virologů z celého světa. Kromě velké skupiny odborníků z nejrůznějších evropských zemí byli zastoupeni virologové také z USA, Kanady, Japonska, Brazílie, Jihoafrické republiky nebo Libye. Českou republiku reprezentovaly tři pracovnice Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) v Brně – Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D., a MVDr. Alena Lorencová, Ph.D., z oddělení Bezpečnost potravin a krmiv a Mgr. Romana Moutelíková z oddělení Virologie a diagnostika.
Konference byla zahájena přednáškou prof. Charlese P. Gerby z arizonské univerzity na téma nové trendy ve virologii potravin a prostředí. Velká pozornost byla věnována norovirovým infekcím a možnostem jejich přenosu potravinami. Dr. Jan Vinjé (USA), vedoucí národní laboratoře pro kaliciviry, promluvil o genotypizaci norovirů, o připravované nasálně aplikovavé norovirové vakcíně a o monitorování výskytu norovirových gastroenteritid pomocí národního systému „National Norovirus Outbreak Network“. Blok přednášek věnovaný nově se objevujícím virům uvedl dr. Wim van der Poel (Holandsko), který se zaměřil především na zoonózy. Vedle viru hepatitidy E, potenciálně zoonotických kobuvirů a porcinních sapovirů se zmínil i o novém koronaviru, který se objevil letos v září v Londýně u pacienta z Kataru s těžkým respiratorním onemocněním doprovázeným selháním ledvin. Dr. van der Poel dále na případě nového viru Schmallenberg (nazvaného podle místa prvního výskytu onemocnění v Německu v loňském roce) demonstroval postup při zjišťování dosud neznámých infekčních agens. Virus Schmallenberg (rod Orthobunyavirus) způsobuje průjmová horečnatá onemocnění a pokles dojivosti u krav a rozsáhlé malformace plodů u krav i ovcí. Virus byl dosud izolován u krav, ovcí, koz, muflonů a vysoké zvěře, na které je přenášen zejména hmyzím vektorem (pakomárci - rod Culicoides). Prozatím nebyl prokázán přenos na člověka. V sekci nově se objevujících virů přednesla svůj příspěvek také dr. Petra Vašíčková, která pohovořila o výskytu zoonotického viru hepatitidy E v České republice a o genetických podobnostech mezi lidskými a zvířecími HEV izoláty.
O nových metodách detekce virových kontaminací potravy přednášel dr. Albert Bosch, profesor univerzity v Barceloně. Velký důraz kladl na molekulárně biologické metody, které umožní detekci skutečně infekčních virových agens a tak pomohou stanovit reálné riziko infekce. V rámci této sekce byla velmi přínosná i přednáška dr. Jeremie Langleta z Nového Zélandu, která pojednávala o nutnosti používání právě takových detekčních metod. Závěrečná sekce věnovaná virové stabilitě byla uvedená přednáškou prof. Christopha Gantzera z Francie. Posluchači se dozvěděli mnoho zajímavých informací o rozdílných vlivech pH, UV či teploty na různé druhy virů.
Významná část prezentací byla věnovaná možnostem sledování zdrojů virové kontaminace potravin a prostředí a vytipování vhodných indikátorových druhů virů. Program konference byl více než nabitý, během pouhých tří dnů účastníci vyslechli přes 50 přednášek a mohli shlédnout stejné množství posterových prezentací. V rámci posterové sekce byly představeny i výsledky práce VÚVeL týkající se sledování přítomnosti viru hepatitidy E v masných výrobcích (dr. Lorencová) a detekce rotavirů skupiny C u prasat v České republice (Mgr. Moutelíková). Přínosem konference bylo i navázání nových kontaktů, které povedou k rozšíření mezinárodní spolupráce na poli virologie potravin a prostředí.
Mgr. R. Moutelíková, Mgr. P. Vašíčková, Ph.D., MVDr. A. Lorencová, Ph.D.,
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down