21.05.2012 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mezinárodní veterinární výstava VETfair 2012

V kongresovém centru Aldis, a.s., v Hradci Králové se ve dnech 13. až 14. 4. uskutečnil jubilejní 10. ročník mezinárodní veterinární výstavy. Účastníkům nabídl sobotní semináře z hipiatrické a porcinní medicíny, nedělní program byl věnován buiatrice a malým zvířatům.

 Seminář České společnosti veterinárních lékařů – specialistů na nemoci prasat (CPVS) zahájil prezident CPVS MVDr. M. Žižlavský. Po seznámení členské základny se zprávou z hospodaření za rok 2011 a s tématy seminářů a konferencí pořádaných v roce 2012 a po přijetí nových stanov CPVS předal slovo paní doktorce R. Langhoff ze společnosti Boehringer Ingelheim, která byla letošním hlavním sponzorem semináře. Rebecca Langhoff se snažila posluchače ve vymezeném, a vzhledem ke složitosti tématu krátkém čase jedné hodiny zasvětit do principu fungování imunitního systému prasat, do rozdílů mezi přirozenou a získanou imunitou, mezi pasivní a aktivní imunitou. Připomněla výhody a nevýhody jednotlivých typů vakcín, pozornost věnovala složení vakcín a významu adjuvans. Zmínila rovněž vhodné vakcinační strategie a příklady účinných vakcín. V následující přednášce MVDr.M.Žižlavský seznámil přítomné s výhodami likvidace kadáverů ve spalovacích pecích přímo na farmách hospodářských zvířat. Věnoval se jak vlastnímu principu a výkonu spalovacích pecí, tak legislativním požadavkům na instalaci a provoz a možnostem získání dotací na spalovací pece. Zajímavé bylo hlavně ekonomické srovnání. Likvidace kadáverů prostřednictvím kafilerní služby vycházela mnohem dráž, než likvidace ve vlastní spalovací peci, takže již v průběhu druhého roku provozu se chovateli vrátily náklady na zřízení pece. Přestože měl letošní seminář název ,,Aktuality porcinní medicíny“ byla úvodní prezentace po přestávce zasvěcena klasickému a africkému moru prasat. Kdo však čekal návrat do historie, byl zklamán a překvapen, jak vysoce aktuální je opět toto téma. Přednášející doc. J.Drábek sice připomněl i patogenezi, klinické příznaky a rozdíly mezi oběma onemocněními, hlavní pozornost účastníků semináře ale zaměřil na aktuální ohniska onemocnění, na možnost zavlečení infekce do ČR díky importům zvířat a masa, a vše doplnil spoustou vlastních fotografií a videí. MVDr. J. Bernardy ve svém příspěvku seznámil přítomné s novou legislativou EU v oblasti welfare, která se dotkne v nejbližší době i České republiky. Jednalo se o problematiku volného ustájení březích prasnic, přítomnosti manipulativního materiálu (jako je sláma, seno, dřevo, piliny, houbový kompost, rašelina), který umožňuje prasatům etologické aktivity, změnám při krácení ocásků, výhledově dále možnosti zákazu používání porodních klecí a zákazu kastrací selat. MVDr. J. Bernardy se podělil také o tři neradostné scénáře předpokládaného vývoje v EU v oblasti výroby vepřového masa. Podle prvního scénáře dojde v roce 2013 k poklesu produkce vepřového masa o 5% a zvýšení ceny vepřového masa o 10%. Podle druhého scénáře bude propad produkce v roce 2013 ještě vyšší (10% i více), dojde k prudkému nárůstu ceny masa a k výpadkům v zásobování a nutnosti importu masa ze světa. Podle třetího scénáře dojde ke koncentraci výroby jen v některých regionech EU. Státy na severozápadě se budou věnovat reprodukci zvířat a jihovýchod poslouží za ,,výkrmnu Evropy“. Opravdu těžko říci, který z výhledů by aspoň trochu potěšil české chovatele prasat.
  
V závěru semináře MVDr. K. Nechvátalová poreferovala o spotřebách antibiotik a trendech rezistencí k antimikrobiálním látkám u vybraných patogenů prasat (A. pleuropneumoniae, P. multocida a E. coli) v letech 2007-2011. Výsledky vysoké citlivosti k ampicilinu, amoxicilin/kys. klavulanové, tulathromycinu, tilmicosinu, florphenicolu, tiamulinu, trimethoprim/ sulfamethoxazolu u A.pleuropneumoniae; tulathromycinu, tilmicosinu a florphenicolu u P.multocida; kolistinu u E.coli mohou být pro veterináře podporou pro volbu antimikrobiální látky bez indikačního omezení v případě nutné bezprostřední aplikace. Na druhou stranu MVDr. Nechvátalová zdůraznila, že kromě přetrvávajících vysokých rezistencí na tetracykliny je nejvíce alarmující vzrůstající rezistence na enrofloxacin, antibiotikum s indikačním omezením.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down