25.08.2022 | 07:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mikrobiologická kvalita syrového kravského mléka z mléčných automatů v Brně

Necidová L., Haruštiaková D. Mikrobiologická kvalita syrového kravského mléka z mléčných automatů v Brně. Microbiologic quality of raw cow´s milk from the milk vending machines in Brno. Veterinářství 2022;72(8):468-472.

SOUHRN
Syrové mléko poskytuje vhodné podmínky pro přežívání a růst mikroorganismů a jako možný zdroj původců zoonóz může být považováno za rizikovou potravinu. Toto mléko je možné zakoupit přímo v hospodářství (prodej ze dvora) nebo prostřednictvím prodejních automatů. Naše studie sledovala mikrobiologickou kvalitu syrového kravského mléka prodávaného prostřednictvím pěti mléčných automatů umístěných v Brně a zásobovaných dvěma farmami. Vyšetření bylo provedeno metodou ředění, následné kultivace a počítání kolonií, výsledky byly statisticky vyhodnoceny s pomocí počítačového programu Statistica, verze 13.5. Celkem bylo v období od srpna 2017 do září 2021 odebráno 210 vzorků syrového kravského mléka a byly sledovány celkové počty mikroorganismů (CPM), což je významný ukazatel mikrobiologické kvality. CPM stanovené v odebraných vzorcích se pohybovaly od 2,70 do 9,30 log KTJ/ml. Limit pro toto mikrobiologické kritérium (300 000 KTJ/ml, tj. 5,48 log KTJ/ml) uvedený v nařízení č. 853/2004 ve znění pozdějších předpisů byl překročen u 100 vzorků (47,6 %). V případě syrového mléka je proto důležité dodržovat teplotu a dobu jeho skladování a před konzumací jej tepelně ošetřit.*

SUMMARY

Raw milk provides suitable conditions for the survival and growth of microorganisms. It is considered a risky food as a possible source of zoonotic agents. Raw milk can be bought directly on the farm or through vending machines. This milk can be bought directly on the farm or through vending machines. Our study focuses on the microbiological quality of raw cow's milk sold through five milk vending machines located in Brno and supplied by two farms. Analyses were done by the method of dilution, cultivation and colony counting. The results were statistically evaluated using the computer program Statistica, version 13.5. A total of 210 samples of raw cow's milk were analysed in the period from August 2017 to September 2021 and the aerobic plate count (APC) was monitored in the samples, which is an important indicator of the microbiological quality of raw milk. The APC determined in the samples taken ranged from 2.70 to 9.30 log cfu / ml. The limit for this microbiological criterion (300.000 CFU / ml, i.e. 5.48 log cfu / ml) specified in Regulation No. 853/2004, as amended, was exceeded in 100 samples (47.6%). In the case of raw milk, it is important to observe the temperature and storage time and to heat-treat the milk before consumption.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down