Mimořádná kolekce přípravků italské firmy Trei

Tradiční italský výrobce veterinárních léčiv, společnost Industria Italiana Integratori Trei S. p. A., produkuje ve své továrně v Modeně řadu antibiotických přípravků. Nově vybudovaný provoz plně odpovídající evropskému GMP, který si vyžádal investici 60 milionů EUR, je zárukou nejvyšší kvality. Na našem trhu jsou k dispozici přípravky této společnosti Microamox prm., Microamox coli prm., Doxipan mix 100 prm., Amoxid plv. sol. a Doxipan 20 plv. sol. Tyto preparáty svými vlastnostmi výrazně převyšují běžné amoxiciliny i doxycykliny u nás dostupné.
Premixy obsahují jako aktivní složku amoxicilin, doxycyklin a kolistin. Jejich mimořádné vlastnosti jsou dány mikroenkapsulací = mikroobalováním účinné látky lipogelem. Díky tomu je amoxicilin i doxycyklin odolný vůči prostředí v žaludku s širším spektrem aktivity v porovnání s jinými přirozenými peniciliny a tetracykliny. Prašnost takových přípravků je nejméně 1000krát nižší než u běžných premixů, riziko křížové kontaminace je mikroobalováním mimořádně snížené, stabilita v krmivu při peletování je vynikající.
U přípravků v lékové formě pulvis zajišťuje patentovaná formulace vynikající stabilitu účinné látky v roztoku a vysokou míru vodorozpustnosti, kterou nenarušují negativní vlivy, jako je vyšší tvrdost vody a nižší teplota.
Uvedené vlastnosti přinášejí zvýšenou biologickou dostupnost a tedy i zvýšenou klinickou účinnost přípravků firmy TREI.

DOXIPAN MIX 100 prm.
S: Doxycyclini 100g v 1 kg
PP: Premix obsahující mikroenkapsulovaný doxycyklin v lipogelové formě rozptýlený v rostlinných granulích
I: Cílový druh – prase. Zejména onemocnění způsobená bakteriemi: Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, Bordetella bronchiseptica a Mycoplasma hyopneumoniae. U prasnic jde rovněž o indikaci při postižení syndromem MMA.
D: Doporučuje se dávka 2000 – 3000 g/1000 kg krmiva po dobu 5 dnů.
OL: Maso prasat 8 dní.

MICROAMOX COLI prm.
S: Amoxicillinum trihydricum 100 g, Colistini sulfas 6 mil IU v 1 kg
PP: Obdukovaný antibiotický gastrorezistentní premix v lipogelové mikrogranulové formě.
I: Lokální a septikemické infekce prasat způsobených grampozitivními a gramnegativními bakteriemi – streptokoková infekce a kolibacilóza prasat.
D: Dávkování 16 – 20 mg/kg ž. hm. amoxycilinu a 96 000 – 120 000 IU/kg ž. hm. kolistinu po dobu 8 dnů.
OL: Maso prasat 12 dní.

MICROAMOX prm.
S: Amoxicillinum trihydricum 300 g v 1 kg.
PP: Obdukovaný antibiotický gastrorezistentní premix v lipogelové mikrogranulové formě
I: Lokální a septikemické infekce prasat – streptokokové a pasteurelové infekce, Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis.
D: Dávkování 1250 – 1500 g/t krmiva po dobu 5 dnů.
OL: Maso 48 hodin.

AMOXID plv. sol.
• 80% amoxicilin – Amoxicillinum trihydricum ve vodorozpustné formě
• snadno rozpustná prášková forma (i v jiných tekutinách) i při nízkých teplotách
• stabilní i v rozpuštěné formě (více než 12 hodin)
• vysoká bezpečnost a efektivita preparátu
• indikován pro kura, krůty, prasata a telata

DOXIPAN 20 plv. sol.
• 20% vodorozpustný doxycyklin hyklát – speciální nosič zajišťuje vysokou stabilitu roztoku
• vysoké koncentrace v krevní plazmě od dávek 10 mg/kg živé hmotnosti
• po podání relativně vysoké koncentrace antibiotika v respiračním aparátu
• účinný na pasteurely, hemofily, bordetely, streptokoky, stafylokoky a mykoplazmata
• indikován pro drůbež a prasata (bronchitidy, pneumonie, metritidy, mastitidy)

MVDr. David Tydlitát
Sevaron poradenství

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *