Mimořádná veterinární opatření – varroóza včel

2015 Varroóza způsobuje každoročně citelné ztráty v chovech včel a jednou z cest, jak tyto ztráty omezit, je systém prevence. Zavedení preventivních opatření v chovech s nízkým i vysokým počtem včelstev na stanovišti může mít zásadní význam pro omezení ztrát včelstev, pro ozdravení včelstev a v neposlední řadě pro minimalizaci nákladů vynaložených každoročně na boj s touto nákazou.

Zejména z důvodu vysoké hustoty zavčelení na území České republiky a kvůli velmi omezeným možnostem kontrolovat pohyb jednotlivých včel však není možné přenosu nákazy zcela zabránit. Státní veterinární správa v této souvislosti nařizuje i letos mimořádná veterinární opatření k ošetření včelstev. Zmíněná opatření jsou vyvěšena od 19. března 2015 na úředních deskách Ministerstva zemědělství a krajských úřadů a zveřejněna i na internetových stránkách Státní veterinární správy: http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/vcely/varroaza-vcel/

 

Státní veterinární správa věří, že společnými silami se podaří situaci v příštím roce zlepšit. Záležet však bude zejména na klimatických podmínkách a na přístupu jednotlivých chovatelů včel.*

Mgr. Petr Pejchal

Tiskový mluvčí SVS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *