Ministerstvo podpoří potravinářský průmysl

Podle ministerstva zemědělství je problémem českého potravinářství málo rozvinutý zpracovatelský průmysl. Ministerstvo chce podpořit investice potravinářských podniků do zpracovatelských kapacit. Je potřeba klást důraz na to, abychom vyráběli potraviny s vyšší přidanou hodnotou.

 

Přestože jsme v produkci mléka ze 130 procent soběstační, saldo zahraničního obchodu je záporné. Kvůli velkému dovozu tvarohu a sýrů činí tři miliardy korun. Vyvážíme surové mléko, u nás nejsou dostatečné zpracovatelské kapacity. U komodit se soběstačností pod 100 procenty je únik přidané hodnoty ještě vyšší. Nejvyšší únik je u vepřového (soběstačnost 55 procent) a drůbežího masa. U vepřového masa je záporné saldo 11 miliard korun, více živých prasat se vyveze než doveze. Podpora živočišné výroby z národních zdrojů v posledních třech letech roste. V roce 2014 činila 1,2 miliardy korun, loni 1,6 a letos dosáhne 1,9 miliardy. Současně s podporou investic do zpracovatelského průmyslu plánuje ministerstvo dlouhodobě v některých komoditách dosáhnout hranice soběstačnosti. Vedle vepřového masa  a drůbeže i v produkci ovoce, zeleniny či brambor. U cukrové řepy a u výroby cukru bude snaha udržet stávající produkci do roku 2030. Od letošního roku se podařilo navýšit podporu z evropských peněz místo ročního příspěvku 200 milionů na 400 milionů korun pro zemědělce. Na ministerstvu vznikne marketingový fond, jehož cílem bude zájem spotřebitelů o české potraviny, včetně jejich propagace v zahraničí.*

Zdroj: www.ctk.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *