Moderní přístup k terapii a kontrole parazitárních onemocnění koček

Původci parazitárních onemocnění malých zvířat jsou pro svůj zoonozický potenciál stále v popředí zájmu odborné i široké veřejnosti. Je to dáno stále užším kontaktem mezi člověkem a zvířetem a rostoucí informovaností veřejnosti o zdravotních rizicích pro člověka ze strany domácích zvířat.

Aktuální jsou zvláště endoparazité koček. Kočka je jednak konečným hostitelem prvoka Toxoplasma gondii a dále jako lovec malých savců uzavírá vývojový cyklus mnohých parazitů a vylučuje jejich vajíčka do svého prostředí. Zoonotický potenciál parazitů u malých zvířat je možné redukovat pomocí hygienického odklízení a likvidace trusu domácích zvířat a pravidelným odčervováním použitím širokospektrálních anthelmintik.

Většina širokospektrálních endoparazitik jsou tablety, sirupy či pasty. Tyto aplikační formy je jednoduché aplikovat psům, problém ale často nastává při aplikaci u koček. Násilná aplikace je pro některé kočky a jejich majitele velmi stresující, což mívá za následek omezení preventivního použití endoparazitik na minimum nebo úplné zastavení jejich používání ze strany majitele.

Leader na poli veterinárních antiparazitik, společnost Bayer, vyvinula spot-on preparát proti vnitřním parazitům koček PROFENDER® spot-on.

PROFENDER® spot-on je prvním širokospektrálním endoparazitikem, které je schopno řešit a kontrolovat tasemnice a oblé červy koček jednoduchou spot-on aplikací.

Tento preparát je tvořen kombinací dvou účinných látek – praziquantelu a emodepsidu.
Praziquantel reprezentuje časem prověřené a stále nepřekonané anticestodikum, které se používá jako měřítko pro stanovení účinnosti různých látek proti tasemnicím. Praziquantel poškozuje tegument tasemnic interakcí s proteiny a fosfolipidy. Poškozením tegumentu dochází k influxu Ca2+ iontů, snížení příjmu glukózy a rychlé ztrátě energetických rezerv tasemnice. Následkem těchto změn dochází ke kontrakci strobil, oddělení skolexu od sliznice střeva a smrti tasemnice.

Emodepsid je zástupcem nové třídy antihelmintik, depsipeptidů. Jedná se o semisyntetickou látku získanou z houby Mycelia sterilia, která se nachází na orchideji Camelia japonica. Emodepsid je zodpovědný za nematocidní aktivitu Profenderu. Emodepsid působí na neuromuskulárních spojích nematod. Stimulací presynyptických receptorů, patřících do rodiny sekretinů, se nastartuje série reakcí vedoucích k uvolnění inhibičních neuropeptidů do synaptické štěrbiny. Stimulací postsynaptických receptorů dochází k inhibici faryngeální pumpy a hybnosti parazita. Konečným následkem působení emosepsidu je flacidní paralýza a smrt parazita.

Obě látky jsou po aplikaci absorbovány kůží do krevního oběhu, přes který se dostávají do cílového orgánu – střeva. Biologický poločas rozpadu u emodepsidu je devět dní a čtyři dny u praziquantelu.

Studie prokázaly, že PROFENDER® spot-on vykazuje téměř 100% účinnost proti dospělcům tasemnic a nematod včetně L3 a L4 larev škrkavek a měchovců.

Bezpečnost Profenderu umožňuje jeho použití už u osmitýdenních koťat a březích a laktujících koček.

PROFENDER® spot-on nabízí možnost jednoduše a bez stresu odčervit kočky a hlavně získat důvěru klienta, pro které bývá způsob aplikace limitujícím faktorem při kontrole parazitóz koček.

MVDr. Richard Macek
Bayer, s. r. o, veterinární oddělení

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *