12.01.2011 | 11:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Monitoring ptáků v ptačích oblastech

Loni byla dokončena kompletace dat získaných celoročním úsilím členů České společnosti ornitologické ve spolupráci s AOPK ČR.

Tím je završena roční práce v terénu ve všech ptačích oblastech v celé ČR. Značné množství získaných údajů o více než 40 ohrožených druzích ptáků slouží jako podklad pro stanovení trendů vývoje početnosti a také jako indikátor stavu prostředí a účinnosti ochranářské práce v ptačích oblastech. Zároveň data poskytují základ pro hodnotící zprávu ČR pro Evropskou komisi o stavu ochrany přírody v rámci soustavy Natura 2000.
Výsledky prvního tříletého cyklu monitoringu ptačích druhů jsou již zpracovány a koncem listopadu vyšly v knižní podobě. Publikace (1) s názvem „Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí“ shrnuje výsledky za období 2005 – 2007. Jedná se významné dílo, rozsahem publikovaných údajů nemá v ostatních státech zatím obdoby (Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické). Rokem 2010 je ukončen druhý tříletý cyklus monitoringu, a to znamená možnost zjistit, jak se daří naplňovat cíle vyhlášení ptačích oblastí.
Výsledkům monitoringu se věnoval i seminář „Významná ptačí území v ČR a jejich ochrana“, který se konal koncem listopadu v Ornitologické stanici Muzea Komenského v Přerově. Na setkání se dostavilo 60 ornitologů z celé ČR. Obsahem téměř dvou desítek prezentací bylo vedle výsledků mapování také předávání zkušeností s metodickými postupy některých obtížně sledovatelných ptačích druhů. Samostatný blok přednášek byl věnován praktické ochraně a střetům, ke kterým často v ptačích oblastech dochází, např. vliv vodních sportů na hnízdící ptáky v PO Litovelské Pomoraví nebo nevhodné lesnické zásahy ohrožující šplhavce v PO Beskydy.
Podrobný monitoring ptáků probíhá ve všech 41 ptačích oblastech už od roku 2005, rok po té, co byla většina navrhovaných ptačích oblastí oficiálně vyhlášena nařízením vlády. Pravidelně každoročně jsou sledovány druhy přílohy I směrnice o ptácích 2009/147/ES (2), pro které jsou jednotlivé ptačí oblasti vyhlášeny. Jednou za tři roky pak ornitologové mapují tyto druhy i v ostatních ptačích oblastech a na dalších lokalitách s významným výskytem druhů. Monitoring probíhá podle předem stanovené přesné metodiky, jejíž dodržení umožňuje porovnání změn, k nimž mezi jednotlivými roky došlo (www.cso.cz).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down