18.05.2010 | 02:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Monitoring reziduí a kontaminantů v potravinovém řetězci

Malachitová zeleň

Malachitová zeleň není uvedena jako povolená látka v nařízení Komise (EU) č. 37/2010, o farmakologicky účinných látkách. Používat ji není povoleno nejen v Evropě, ale ani např. v Kanadě a USA. Její použití znamená totiž řadu bezpečnostních rizik, je vysoce toxická pro ryby (po jednorázovém podání velmi vysoké dávky), má nežádoucí účinky, např. nepříznivý vliv na přírůstky, vyšší úhyny ošetřených ryb, anémie, zvýšená incidence nádorů aj. a pak existuje i potenciální genotoxicita, kancerogenita a teratogenita u savců.
Státní veterinární správa ČR organizuje každoročně národní plán monitoringu reziduí a kontaminantů v potravinovém řetězci podle vyhlášky č. 291/2003 Sb. Plán a výsledky sledování schvaluje a hodnotí Evropská komise, Potravinový a veterinární úřad (FVO) a příslušné referenční laboratoře EU. Přítomnost reziduí malachitové zeleně, popřípadě jiných barviv, se kontroluje u chovaných sladkovodních ryb (zvláště pstruh a kapr) krátce před tržní zralostí. Zjištěné nálezy reziduí jsou publikovány (viz www.svscr.cz, publikace SVS ČR).
V případě zjištěných reziduí malachitové zeleně nebo její metabolické formy nad hodnotu MRPL (stanovená hodnota pro požadovanou nejnižší schopnost laboratorní metody danou látku detekovat) nepovolí orgány veterinárního dozoru uvedení těchto ryb do oběhu. Samozřejmě dalšími kroky je udělení pokuty a nařízení ryby předepsaným způsobem zlikvidovat. Takovýto postup je uplatňován i při posuzování ryb původem ze třetích, tj. nečlenských zemí.
S rezidui malachitové zeleně jsme se u tržních ryb setkávali v uplynulých letech sporadicky, ovšem díky našemu systému kontrol jsou případy odhalovány a řešeny tak, aby nebylo ohroženo zdraví zákazníků. Poslední případ jsme zaznamenali v loňském roce v listopadu (vráceny zásilky pstruhů na Slovensko).
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down