26.08.2008 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Monitorování reziduí veterinárních léčiv v potravinách živočišného původu

EK zveřejnila výsledky v členských státech EU

Evropská komise, GŘ zdraví a ochrany spotřebitele na svých internetových stránkách uveřejňuje v sekci “Rezidua veterinárních léčiv – kontrola a monitoring” výsledky národních plánů monitorování reziduí v pracovním dokumentu Komise. Dne 22. 8. 2008 byly zveřejněny výsledky z monitoringu veterinárních léčiv v členských státech EU. Problematikou se zabývají následující dokumenty:
Směrnice Rady 96/23/ES (29.4.1996) O kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech. Každý členský stát EU má navrhnout národní plán monitorování reziduí pro skupiny látek (uvedených v příloze I. této Směrnice). Plány musí být ve shodě s pravidly odběru vzorků (příloha IV. Směrnice). Směrnice 96/23/ES stanovuje úroveň a četnost odběru vzorků a skupiny látek, které je třeba kontrolovat u každé potravinářské komodity.
Rozhodnutí komise 97/747/ES (27.10.1997) stanoví rozsah a četnost odběru vzorků podle Směrnice Rady 96/23/ES pro určité živočišné produkty: mléko, vejce, med, maso z králíků a maso ze zvěřiny.
Rozhodnutí Komise 98/179/ES (23.23.1998) stanoví prováděcí pravidla k úřednímu odběru vzorků pro zjišťování některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech (tj. stanoví podrobná pravidla pro odběr a nakládání se vzorky před tím, než se dostanou do laboratoře k analýze).
Rozhodnutí Komise 2005/34/ES (11.1.2005) stanoví harmonizované normy pro zkoušení některých reziduí v produktech živočišného původu dovezených ze třetích zemí.

Ve shodě s článkem 8. Směrnice 96/23/ES se od členských států požaduje, aby poskytly informaci o tom, jak bude postupováno při zjištění, že potraviny živočišného původu nebudou odpovídat požadavkům stanoveným legislativou pro rezidua sledovaných látek.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down