Možnost zákazu pěstování GMO

Evropská směrnice umožnila členským státům Evropské unie zákaz pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO). Tuto možnost zákazu podpořila sněmovna. Česká republika ji kvůli chybějící legislativě nemohla doposud využít.

U nás se pěstuje jen geneticky modifikovaná kukuřice a její plochy se průběžně snižují. V letošním roce klesla její výměra téměř o polovinu na necelých 1000 hektarů. Zákaz nebo omezení pěstování by se dával jako nařízení vlády, prezentuje důvodová zpráva k novele.

Novela také ruší povinnost oznamování každého nového geneticky modifikovaného organismu, který je hodnocený jako nejméně nebezpečný, na uzavřených pracovištích (na vysokých školách, v nemocnicích, v biotechnologických společnostech aj. laboratořích pro výzkumné účely). Pro 1. kategorii rizika nemusí být zpracován havarijní plán, neboť se jedná o činnosti bez rizika nebo se zanedbatelným rizikem, kde postačí obecné předpisy o bezpečnosti práce. Novela tak zjednodušuje postupy pro práci s GMO v nejnižší kategorii rizika, aby byla odstraněna nadbytečná administrativa při vědecké práci. Bude tak stačit jedno oznámení, pouze u první práce s GMO. Ministerstvo nyní přijímá ročně přibližně 60 oznámení o GMO v nízké rizikové kategorii. Na pět let (o polovinu) se také sníží doba, během které budou muset instituce uchovávat dokumentaci.*

Zdroj: www.ctk.cz

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *