Možnosti léčby septické artritidy distálního interfalangeálního kloubu u skotu

J. ŠTERC Cervus, s. r. o., Olomouc Veterinářství 2006;56:577-581

SOUHRN
Šterc J. Možnosti léčby septické artritidy distálního interfalangeálního kloubu u skotu. Veterinářství 2006;56:577-581.
Septická artritida paznehtního kloubu je občas se vyskytující komplikací některých případů nemocí prstu u skotu. V článku je popsána diagnostika a možnosti konzervativní a chirurgické léčby tohoto onemocnění. Podrobně jsou zde popsány jednotlivé metody amputace prstu.

SUMMARY
Šterc J. Possibilities of treatment of septic arthritis of distal interphalangeal joint in cattle. Veterinářství 2006;56:577-581.
Septic arthritis of claw joint occurs as complication of some cases of digital diseases in cattle sometimes. Diagnostics and possibilities of conservative and surgical therapy of treatment of these diseases are described in this article. Individual methods of digit amputation are given account particularly.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *