20.05.2024 | 05:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Možnosti regulace pohlavní aktivity plazů

Knotek Z., Oliveri M. Možnosti regulace pohlavní aktivity plazů. Veterinářství 2024;74(5):276-280.

SOUHRN
Možnost aktivně ovlivnit reprodukční aktivitu vzácných a ohrožených druhů plazů je cílem mnoha experimentálních projektů. Dosavadní výsledky však naznačují, že praktické využití zatím není reálné. Specificita některých forem GnRH receptorů u plazů a působení celého spektra vnějších i vnitřních faktorů na ovariální a testikulární aktivitu plazů vyžadují další výzkum. Z pohledu klinické praxe jsou zvládnuty techniky chirurgického řešení retence ovariálních folikulů a dystokií u samic i patologických procesů na pohlavním aparátu samců. Nadějné jsou publikované úspěchy s umělou inseminací u ohrožených
druhů.
Klíčová slova: plazi, určování pohlaví, ovariální aktivita, umělá inseminace

SUMMARY
The possibility of actively influencing the reproductive activity of rare and endangered reptile species s the goal of many experimental projects. However, results to date suggest that practical application is not yet realistic. The specificity of some forms of GnRH receptors in reptiles and the effects of a whole external and internal factors on ovarian and testicular activity in reptiles require further research. From the point of view of clinical practice, techniques for surgical management of ovarian follicle retention and dystocia in females and pathological processes on the male genital apparatus have been managed.
The published successes with artificial insemination in endangered species are promising.
Keywords: reptiles, gender determination, ovarian activity, artificial insemination*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down