27.02.2019 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Multinodulární plicní fibróza u koní – klinické případy

Jandová V., Tůmová P., Plachý J., Horná M., Dudová I., Fictum P., Seitl M., Novotný L. Multinodulární plicní fibróza u koní – klinické případy. Equine multinodular pulmonary fibrosis – case reports. Veterinářství 2019;69(2):98-105.

SOUHRN

Multinodulární plicní fibróza koní (Equine multinodular pulmonary fibrosis, EMPF) je sporadické, nicméně závažné onemocnění plic, které postihuje převážně dospělé koně nezávisle na plemeni nebo pohlaví. Etiologie není zcela objasněná, u většiny nemocných koní je ve vzorcích z dolních cest dýchacích pravidelně nalézán koňský herpesvirus 5 (EHV 5), ve třetině případů spolu s koňským herpesvirem 2 (EHV 2). Mezi nejčastější klinické příznaky patří apatie, chronické chřadnutí, intermitentní horečka nereagující na antibiotika, intolerance zátěže, dyspnoe a kašel či výtok z nozder. Předběžná diagnóza je založena na nálezu typického výrazného nodulárního intersticiálního plicního vzoru na rentgenogramu, průkazu DNA viru EHV 5 (případně spolu s EHV 2) v bronchoalveolární laváži. Potvrzení EMPF je pak založeno na histopatologickém vyšetření vzorku plicní tkáně odebraném biopsií ante mortem nebo při pitvě a průkazu výrazné fibrózy. Léčba sestává z podávání antivirotik, steroidních protizánětlivých látek a případně antibiotik. Prognózu onemocnění snižuje často pozdě stanovená diagnóza a finančně náročná léčba antivirotiky. Až polovina správně a včasně přeléčených zvířat se navrací ke svému původnímu využití. Tento článek shrnuje anamnézu, klinické příznaky a výsledky zobrazovacích a laboratorních vyšetření, léčbu a výsledek u sedmi pacientů, kteří byli na Veterinární kliniku v Heřmanově Městci předvedeni v letech 2013-2018.

 SUMMARY

Equine multinodular pulmonary fibrosis is sporadic but important pulmonary disease, affecting mostly adult horses with no breed or sex predilection. The etiology has not been clarified yet, but equine herpesvirus 5 (together with equine herpesvirus 2 in approximately one third of the cases) seems to be associated with this disease. Most important clinical signs comprise lethargy, chronic weight loss, intermittent fever not responding to antibiotic therapy, exercise intolerance, dyspnoea, cough or nasal discharge. Preliminary diagnosis is based on typical radiographic changes consisting of significant interstitial nodular lung pattern, the detection of DNA of EHV 5 (and EHV 2) in the samples obtained from lungs. The diagnosis is confirmed by histological proof of significant fibrosis. The therapeutic protocol includes antivirotics, steroidal antiinflammatory drugs and antibiotics given for several weeks. The prognosis is fair to poor, due to often delayed diagnosis and owner declined costly treatment with antivirotics. Up to half of properly diagnosed and treated animals return to their previous use. This article describes history, clinical signs, laboratory results and diagnostic imaging results of seven cases presented to the Equine Clinic in Heřmanův Městec between 2013 and 2018.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down