Mze stanoví pravidla pro užívání biomasy

Během prvního pololetí letošního roku vytvoří Ministerstvo zemědělství dokument, který stanoví pravidla pro užívání biomasy k energetickým účelům. MZe chce akční plán následně zapracovat do Státní energetické koncepce. Pěstování energetických plodin by mj. nemělo nenarušit potravinovou bezpečnost ČR. Koncepce by měla nastavit pravidla tak, aby vedla k co největšímu využívání odpadů ze zemědělské výroby. Využívání posklizňových zbytků či kejdy by mělo být stanoveno předpisem. Odřezky, zbytky slámy a kejda, které zůstávají většinou nevyužity by měly sloužit k výrobě tepla a elektřiny. Limit by mírnil například pěstování kukuřice a jiných plodin pro energetické účely a bránil tomu, aby energetické plodiny z českých polí dále vytlačovaly tradiční plodiny určené k výrobě potravin a krmiv pro zvířata. Pravidla a omezení mají zabránit výraznému růstu cen energií, ke kterému nedávno vedla masivní výstavbu solárních elektráren. Bioplynové stanice si v poslední době pořizuje stále více českých zemědělců.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *