MZe zjednoduší malým farmářům prodej potravin ze dvora

Ministerstvo zemědělství (MZe) podpoří rozvoj prodeje potravin malých zemědělců a potravinářů. Pro malovýrobce platí v současné době stejně přísná pravidla na zpracování potravin jako pro velké mlékárenské podniky a masokombináty. Mze chce v letošním a příštím roce zmírnit normy a kontroly tak, aby mohli své produkty prodávat snadněji a bez velkých výdajů. MZe tvrdí, že zjednoduší byrokracii minimálně na úroveň farmářů v Rakousku a Německu nejpozději do roku 2013. Větší zodpovědnost budou mít dozorové a kontrolní orgány. MZe farmářům také sníží počty povinných školení a vzdělávání. Změny podmínek prodeje ze dvora jsou podmíněny novelizací zákonů i notifikací Evropské komise. Některá pravidla už MZe upravilo během zimy a budou platit od jara. Důležitější pravidla např. hygienické normy, čistá a špinavá výrobní cesta, vzdálenosti mezi jednotlivými provozy, aj. budou podléhat notifikaci a schvalování v parlamentu, jejich zpracování se odhaduje až na 12 měsíců.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *