15.05.2009 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Na černé listině OSN přibudou další chemikálie

Stockholmská konvence OSN o nebezpečných chemikáliích

Stockholmská konvence OSN o nebezpečných chemikáliích, na jejímž seznamu bylo dosud 12 zakázaných látek, se rozšíří o dalších devět. Mezi nově zakázanými substancemi jsou mimo jiné pesticidy a zpomalovače hoření. Na rozšíření seznamu se dohodli účastníci ženevské vládní konference, kterou pořádal Program OSN pro životní prostředí UNEP.
Vlády v celém světě berou vážně rizika jedovatých látek. Zakázána bude např. výroba pesticidu lindanu. V ČR je tato látka zakázána již dlouho. Na seznamu budou i lindanu podobné látky alfa- a betahexachlorcyklohexan (HCH), které vznikají jako vedlejší produkty při jeho výrobě. Zakázány mají být i skupiny bromdifenyleterů používané jako zpomalovače hoření, insekticidy chlordekon a pentachlorbenzen (PeCB).
Asi největší komplikací pro průmysl bude eliminace nebezpečné látky perfluorooktansulfonát (PFOS) a jeho solí. Ty se používaly například k impregnaci papíru a textilií, obsahují je elektronické části výrobků, hasicí pěny, nebo hydraulické emulze. S předměty, které obsahují PFOS, se čile obchoduje. Každoročně pohltí miliardy dolarů a velmi širokou škálu výrobků," prohlásil výkonný tajemník Stockholmské konvence Donald Copper.
Země, které k dohodě přistoupily, mají rok na to, aby sdělily, zda toxické látky zakážou nebo omezí, anebo jestli budou potřebovat výjimku, případně prodloužení lhůty. Rozvojovým zemím umožní dodatky k seznamu přijmout mezinárodní pomoc při shromažďování a ničení látek, které by se jinak mohly dostat do půdy nebo do vody.
Úmluva Spojených národů o zákazu výroby a užívání dvanácti toxických látek, označovaných jako organické trvale znečišťující látky (POPs) byla podepsána v roce 2001 v Stockholmu. Takzvaná Stockholmská konvence se zaměřila na nebezpečné pesticidy a průmyslové chemikálie, které jsou životu nebezpečné, poškozují nervový a imunitní systém, jsou rakovinotvorné, mohou způsobit neplodnost nebo poškozují vývoj plodu. Úmluvu podepsala i Česká republika.
Mezi 12 původními zakázanými chemikáliemi figuruje devět pesticidů jako například DDT, heptachlor, hexachlorobenzen, dvě průmyslové chemikálie a jejich neúmyslné vedlejší produkty, především dioxiny a furany. Pro DDT ale existuje i výjimka, látka se totiž používá k likvidaci nebezpečného komára, původce malárie.

Látky dodané na seznam škodlivých chemikálií:
alfa- a betahexachlorcyklohexan - vedlejší produkty při výrobě insekticidu lindanu
hexabromdifenyleter a heptabromdifenyleter, tetrabromdifenyleter a pentabromdifenyleter užívané jako zpomalovače hoření
chlordekon užívaný jako zemědělský pesticid
hexabrombifenyl, HBB, zpomalovač hoření. Nyní už se neužívá a neměl by být obsažen v nových nebo existujících výrobcích
lindan - insekticid
pentachlorbenzen (PeCB) - fungicid, hasicí prostředek
PFOS perfluorooktansulfonát a jeho soli

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down